Media no image

Våra kontor är i regel stängda 4.1.–5.1.2018 på grund av strejken

Nyheter   •   Jan 04, 2018 07:40 CET

Ingen förlikning nåddes i finansieringsbranschens kollektivavtalstvist. Våra kontor är i regel stängda 4.1.–5.1.2018 på grund av strejken. Också vår centraliserade kundtjänst är stängd. Vissa kontor betjänar sina kunder helt som vanligt även under strejken. Mer information om vilka kontor som är öppna finns på bankernas egna Facebook-sidor. Våra kontor är öppna igen 8.1.2018 enligt normala öppettider.

När kontoret är stängt strävar vi efter att upprätthålla övriga grundläggande banktjänster. Det går att betala och ta ut kontanter med korten normalt. Också nätbanken och Sb-mobil fungerar. Det kan ändå förekomma fördröjningar i tjänsterna.

I situationer av arbetsmarknadskonflikter liksom också i andra undantagssituationer ska man fästa särskild uppmärksamhet vid ovanliga kontakter som kan vara brottsligt fiske efter uppgifter. Betalkortens uppgifter och pinkoder eller nätbankskoder får inte överlåtas till någon.

Vi beklagar den olägenhet situationen orsakar.

Frågor och svar

Håller Sparbankens kontor öppet?

Om strejken börjar är kontoren i regel stängda i hela landet den 4.1.-5.1.2018.Vissa kontor betjänar sina kunder helt som vanligt även under strejken. Mer information om vilka kontor som är öppna finns på bankernas egna Facebook-sidor.

Jag har en tidsbokning till min bank 4.1.-5.1.2018. Vad ska jag göra?

Din egen bank kontaktar dig om din bokning måste flyttas och kommer personligt överens om en ny tid med dig.

Var får jag kontanter?

Kontantautomaterna fungerar normalt under strejken.

Fungerar nätbanken?

Nätbanken fungerar normalt under strejken.

Fungerar korten under strejken och kan man betala med dem i butiker? Och hur är det utomlands?

Betalkorten fungerar i regel normalt i Finland och utlandet under den eventuella strejken.

Ingen förlikning nåddes i finansieringsbranschens kollektivavtalstvist. Våra kontor är i regel stängda 4.1.–5.1.2018 på grund av strejken. Också vår centraliserade kundtjänst är stängd. Vissa kontor betjänar sina kunder helt som vanligt även under strejken. Mer information om vilka kontor som är öppna finns på bankernas egna Facebook-sidor.

Läs vidare »
Media no image

Finansieringsbranschen går i strejk 28.12.2017

Nyheter   •   Dec 21, 2017 12:23 CET

Bästa kund

Våra kontor är i regel stängda 28.12–29.12.2017 på grund av strejken. Också vår centraliserade kundtjänst är stängd. Vi rekommenderar att brådskande ärenden som kräver ett besök på kontoret sköts före torsdag 28.12.2017.

Våra kontor är öppna igen tisdag 2.1.2018 enligt normala öppettider.

När kontoret är stängt strävar vi efter att upprätthålla övriga grundläggande banktjänster. Det går att betala och ta ut kontanter med korten normalt. Också nätbanken och Sb-mobil fungerar. Det kan ändå förekomma fördröjningar i tjänsterna.

I situationer av arbetsmarknadskonflikter liksom också i andra undantagssituationer ska man fästa särskild uppmärksamhet vid ovanliga kontakter som kan vara brottsligt fiske efter uppgifter. Betalkortens uppgifter och pinkoder eller nätbankskoder får inte överlåtas till någon

Vi beklagar den olägenhet situationen orsakar.

Frågor och svar

Håller Sparbankens kontor öppet?
Om strejken börjar är kontoren i regel stängda i hela landet den 28–29 december.

Jag har en tidsbokning till min bank 28–29.12.2017. Vad ska jag göra?
Din egen bank kontaktar dig om din bokning måste flyttas och kommer personligt överens om en ny tid med dig.

Var får jag kontanter?
Kontantautomaterna fungerar normalt under strejken.

Fungerar nätbanken?
Nätbanken fungerar normalt under strejken.

Fungerar korten under strejken och kan man betala med dem i butiker? Och hur är det utomlands?
Betalkorten fungerar i regel normalt i Finland och utlandet under den eventuella strejken.

Ingen förlikning nåddes i finansieringsbranschens kollektivavtalstvist. Att förlikningsförslaget förkastades innebär att finansieringsbranschen går i strejk 28.12.2017. Våra kontor är i regel stängda 28.12–29.12.2017 på grund av strejken. Också vår centraliserade kundtjänst är stängd. Vi rekommenderar att brådskande ärenden som kräver ett besök på kontoret sköts före torsdag 28.12.2017.

Läs vidare »
Tpjs6au0nwlxrgsjzucm
Tpjs6au0nwlxrgsjzucm

Två år av uppgång i ekonomin bakom oss – kan tillväxten accelerera ytterligare nästa år?

Blogginlägg   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

​I allmänhet vaknar man alltid med fördröjning på svängningarna i ekonomin. Så också nu. Först i år har man vågat prata om en återhämtning i den finländska ekonomin fastän svängningen mot det bättre egentligen ägde rum redan i slutet av år 2015. Till en början sågs tillväxten förvisso närmast i det att byggandet blev livligare och det var ännu inte fråga om någon omfattande konjunkturuppgång.

Xb420ge3gi2vvyi9u2lb

80 % av de unga vill ha mera undervisning om pengar i skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 08:00 CET

Enligt Sparbanksgruppens enkät Sätt pengarna i arbete -upplever de unga att man inte får lära sig tillräckligt om ekonomi i skolan. De unga vill alltså lära sig om penningfrågor men i det nuvarande undervisningsprogrammet får detta beklagligt lite genklang.

Czsc5c9sye3dn25shosy

Finansieringen av små och medelstora företag underlättas – Sparbanksgruppen deltar i EU:s garantiprogram

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 13:00 CET

Finansieringen av små och medelstora företag är nu ännu enklare i Sparbanksgruppens banker. Det avtal som 8.12.2017 undertecknades med EU:s investeringsbank tar EU:s nya garantiprogram till Sparbanksgruppernas banker.

Jam7eubpucv4nabemhb0
Nxwkcfsz002ffzootqzp

Två starka finländska bankgrupper inleder omfattande produktsamarbete

Nyheter   •   Dec 07, 2017 12:42 CET

Sparbanksgruppen och POP Bankgruppen inleder ett omfattande produktsamarbete vars syfte är att införa Sb-Livförsäkring Ab:s och Sp-Fondbolag Ab:s produkter i POP Bankernas urval samt introducera Finska skadeförsäkring Ab:s skadeförsäkringsprodukter för Sparbankernas kunder på bankkontoren och i de elektroniska kanalerna.

Tpjs6au0nwlxrgsjzucm

Nytt tillväxtryck väntas i exporten – skuldsättningen begränsar privat konsumtion

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 14:16 CET

I början av år 2017 var tillväxten mycket snabb i Finland, men under året har farten minskat en aning och exporten drar inte lika bra. Tillväxten är knappast ännu i någon mera bestående nedgång eftersom utsikterna för den globala ekonomin under slutet av året på nytt har blivit ljusare. Särskilt positivt är att tillväxten är så omfattande – ingen betydande ekonomi är längre i recession.

Vnpyqokcq3izzkggeynq
V2qns1aty7uuqhanvdqk

Bostadsköparen skall även under goda tider vara beredd på sämre tider

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 07:00 CET

Den ekonomiska återhämtningen i Finland har äntligen börjat synas ordentligt också på vår bostadsmarknad. Handeln med gamla bostäder har under början av hösten blivit klart livligare jämfört med året innan. I Sb-Hem tror man att bostadsmarknaden och prisnivån på bostäder inom den närmaste framtiden kommer att förstärkas ytterligare.

Bzairjd7yobn2xgkbntw
Nxwkcfsz002ffzootqzp

Farväl till avtalscirkusen: Sparande och skydd vid allvarlig sjukdom i ett paket

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 08:00 CET

Om du är intresserad av försäkringar och av att spara men vill slippa en massa avtal, så har vi lösningen: Sb-Livförsäkring har slagit ihop sparande och skydd vid allvarlig sjukdom. Sparbanken Livskraft kombinerar en spardel och ett skydd vid allvarlig sjukdom som ersätter vid de vanligaste allvarliga sjukdomarna i Finland, dvs. cancer, hjärtinfarkt och stroke.

Tpjs6au0nwlxrgsjzucm
Tpjs6au0nwlxrgsjzucm

Varför alla borde vara intresserade av att spara och placera

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 08:00 CET

Räntenivån har länge varit ultralåg och avkastningsförväntningar på placeringsverksamheten har de senaste åren sjunkit även mera allmänt sett. Ändå är självständigt sparande och placerande nu aktuellare än kanske på decennier. Här tar jag upp två viktiga motiveringar.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

Vi ber att medierna i frågor som gäller gruppen kontaktar nummer 050 410 2141 (journummer) per telefon eller sms kl. 9–16.

Om Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanken – alltid vid Din sida

Till Sparbanksgruppen hör 23 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Kunderna har tillgång till över 150 kontor, alla moderna elektroniska tjänster och alla kontantautomater i Finland.

Sparbankernas syfte är att främja kundernas sparande och ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå.

www.sparbanken.fi och http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/

Löftet Sparbanken – alltid vid Din sida sammanfattar grunden för hela vår verksamhet.

Adress

  • Sparbanksgruppen i Finland
  • Teollisuuskatu 33
  • 00510 Helsingfors
  • Finland
  • Vår hemsida