Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Börjar det ljusna på bostadsmarknaden?

Blogginlägg   •   Jul 31, 2015 07:59 CEST

Statistikcentralen kom för ett par dagar sedan med glädjebudskapet att priserna på gamla aktiebostäder steg under årets andra kvartal med 0,8 procent från kvartalet innan. Finlands Bank publicerade igen i början av juni sin lånestatistik enligt vilken man i april lyfte mera bolån än under någon enskild månad sedan hösten 2012. Kan det vara så att den kraftlöshet som rått på bostadsmarknaden är över och priserna igen så småningom börjar stiga? Jag påstår att det inte är så utan att det bara är fråga om en liten uppgång efter den dystra hösten.

För det första så varierar bostadspriserna alltid, såsom Pasi Sorjonen påminner oss. Priserna är högre under det andra och tredje kvartalet än under det första och fjärde kvartalet. Från och med år 2005 har bostadspriserna varje år stigit det andra kvartalet jämfört med det första.

För det andra så har bostädernas genomsnittliga kvadratmeterpris rört sig bara lite fastän de ekonomiska experterna har använt mörka toner i sina prognoser för landets ekonomiska läge. Bostadsmarknaden är på det sättet lustig att den vid rekordlåga räntor inte beter sig som man lärde sig på föreläsningarna i nationalekonomi. Priserna står mer eller mindre på stället fastän efterfrågan minskar, utbudet bara anpassar sig till nästan samma takt som efterfrågan.

Räntenivån gör att också den som förlorat jobbet kan ordna sitt liv i lugn och ro utan hotet av tvångsförsäljning. Å andra sidan är byggarna fortfarande efter marknadsdippen särskilt försiktiga med att börja bygga nytt och det har inte uppstått några högar av osålda hem.

I regeringsprogrammets huvudlinjer har det positivaste beskedet för bostadsmarknaden kommit i anslutning till byggandet av nya hyresbostäder. Byggherrarna erbjuds ARA-finansiering med fördelaktigare villkor och skyldigheten att hålla bostäderna som hyresbostäder kommer att förkortas från 40 till 10 år. Också i regleringen av byggandet lovas det mera förnuft, men kärnfrågan, speciellt i huvudstadsregionen, dvs. planläggningen blev utan konkreta lösningsförslag. Det skulle vara viktigt att få igång byggandet eftersom byggnadsindustrin är en betydande sysselsättare.

Minskningen av ränteavdraget vid bolån som väckte diskussion före valet håller på att snabbt genomföras och om det mångomtalade samhällsfördraget inte fås till stånd kommer avdraget att slopas helt. Det är klart att den kraftiga minskningen i avdragsrätten inte är någon positiv sak för ägarbostadsmarknaden och indirekt ökar den trycket också på hyresbostadsmarknaden. Om ändringen genomförs som föreslaget är den med den nuvarande räntenivån inte så betydande, men bara med den nuvarande räntenivån.

Om Finland återhämtar sig i otakt med den övriga eurozonen och vår arbetslöshet fortfarande är hög när räntenivån söker sig mot normalare nivåer kan vi bli tvungna att bevittna en betydande störningssituation på bostadsmarknaden. Jag rekommenderar varmt att alla som nu njuter av de låga bolåneräntorna förbereder sig på olika omständigheter dvs. överväger ett räntetak också på redan befintliga lån. Nu är inte tid för långa amorteringsfria perioder, åtminstone inte om man har mycket lån och tanken är att man ska använda de pengar man reserverat för amorteringar till att leva det ljuva livet.

Tommi Rytkönen 
Nooa Sparbanks verkställande direktör

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.