Följ Sparbanksgruppen i Finland

Två år av uppgång i ekonomin bakom oss – kan tillväxten accelerera ytterligare nästa år?

Blogginlägg   •   Dec 20, 2017 08:00 CET

I allmänhet vaknar man alltid med fördröjning på svängningarna i ekonomin. Så också nu. Först i år har man vågat prata om en återhämtning i den finländska ekonomin fastän svängningen mot det bättre egentligen ägde rum redan i slutet av år 2015. Till en början sågs tillväxten förvisso närmast i det att byggandet blev livligare och det var ännu inte fråga om någon omfattande konjunkturuppgång. Den ”normala” exportdrivna återhämtningen i ekonomin kom igång först mot slutet av år 2016. Tillväxten ökade i exporten med ett så kraftigt ryck att företagen torde har fått bråttom att öka kapaciteten. Maskin- och anläggningsinvesteringarna började öka brant år 2017.

På basis av de konjunkturindikatorer som förutser den globala ekonomin kan man dra den slutsatsen att den globala konjunkturen kommer att fortsätta att vara i god form långt in på nästa år. Historiskt har så här starka tillväxtutsikter i den globala ekonomin i allmänhet betytt en kraftigare tillväxt också i Finland. På 2010-talet har man ändå upplevt en serie ”särskilda skäl” som gjort att Finland inte har hängt med i utvecklingen. Åren 2011-2015 höll eurokrisen, Nokias fall och sanktionerna mot Ryssland som kriget i Ukraina förde med sig och den kraftigt krympta östhandeln Finland i recession, fastän de övriga industriländerna och till och med Europas krisekonomier redan återhämtade sig.

Nu har de här ”särskilda skälen” antingen trängts undan eller så har deras BNP-sänkande effekt ”skrivits ner” och de utgör inte längre något hinder för att tillväxten ska öka. Ändå väntar sig nästan alla de som förutspår Finlands ekonomi att tillväxten nästa år ska vara en aning långsammare. Sparbanksgruppens tillväxtprognos för år 2017 är 3,1 % och för år 2018 2,7 %.

Till den avtagande tillväxtförväntan finns det såväl tekniska som ideologiska orsaker. Den tekniska förklaringen hänger ihop med BNP-utvecklingens tidsmässiga profil. År 2017 har tillväxten varit kraftigast i början av året och mot slutet av året har BNP-ökningen varit på väg ner vilket en aning försvagar det s.k. tillväxtarvet till nästa år. Effekten är ändå mycket liten och de svagare tillväxtutsikterna måste motiveras också med andra orsaker.

De övriga möjliga förklaringarna som bromsar tillväxten kan grovt delas i två: 1)Tillväxten i världsekonomin når sin högsta punkt redan i början av nästa år varför den externa draghjälpen för Finlands ekonomi skulle börja bli svagare redan under år 2018, och/eller 2) på grund av de ”interna begränsningarna” dvs. bristen på kapacitet och arbetskraft kan Finland inte längre fullt ut dra nytta av suget från världsekonomin.

Än så länge finns det knappt några bevis på att världsekonomin har nått sin högsta punkt. Däremot kan det faktum att den finländska exporten krympte de två mittersta kvartalen detta år tyda på ett problem med ”interna begränsningar”: man har helt enkelt inte hunnit öka produktionskapaciteten tillräckligt snabbt för att svara på den ökade efterfrågan. Utvecklingen nästa år kan därför bero på hur den nu hårda investeringstakten ökar produktionskapaciteten och hur effektivt arbetsmarknaden kan förmedla arbetskraft för de växande företagens behov.

Den nuvarande investeringstakten kan i sig gott räcka till och mera ny kapacitet får man vid behov för pengar. Däremot kan bristen på kunnig arbetskraft på kort sikt visa sig vara ett svårlöst problem. Om man trots allt lyckas lösa upp flaskhalsarna skulle sysselsättningsökningen kunna stiga betydligt, hushållens köpkraft förbättras och det uppsving som exporten gett breda ut sig på ett vidare område också på hemmamarknaden. Om den nuvarande trenden i världsekonomin åtminstone räcker till den andra halvan av nästa år skulle ett lindrande av ”de interna begränsningarna” kunna sätta fart på Finlands BNP-tillväxt 2018 så att den rentav når en ännu högre nivå än i år.

En positiv tillväxtöverraskning är alltså möjlig. Vi uppdaterar vår egen tillväxtprognos nästa gång i mars när de första beräkningarna av BNP-talen för hela år 2017 har kommit.

En riktigt god och fridfull juletid!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.