Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Uppdaterat 19.6.2014. I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna.