Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1–30.6.2018
Konjunkturöversikt 2/2018

Konjunkturöversikt 2/2018

Dokument   •   2018-06-07 08:00 CEST

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Bättre Finland 2016

Bättre Finland 2016

Dokument   •   2016-04-13 07:29 CEST

Sparbanksgruppen's Verksamhetsberättelse och IFRS Bokslut 31.12.2015
Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Dokument   •   2015-08-28 03:59 CEST

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Sparbanksgruppens delårsrapport 1-6/2015

Dokument   •   2015-08-28 03:59 CEST

Ändringarna i betalningsrörelsen – vanliga frågor

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster övertas av Sparbankernas Centralbank. För företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna i anslutning till ändringarna. I den här dokument svarar vi på vanliga frågor. I dokumenten finns också nyttiga länkar.

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Uppdaterat 19.6.2014. I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. För privatkunder är ändringarna små, men för företagskunder är det bra att kontrollera kontinuiteten i tjänsterna.

Esitys lehdistötilaisuus 23012014

Esitys lehdistötilaisuus 23012014

Dokument   •   2014-01-23 10:30 CET