Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Bankerna svarar inte ordentligt på småföretagarnas behov – Sparbanken simmar motströms

Nyhet   •   Okt 09, 2015 12:52 CEST

Enligt en undersökning upplever 55 procent av småföretagarna och de och storföretag behandlas olika. Få småföretagare kan ens kräva service som motsvarar deras behov av sin bank. Nooa Sparbank som verkar i huvudstadsregionen vill ta tag i problemet och satsa på banktjänster för småföretagare. Sparbanken öppnade i oktober ett pop up-kontor i Berghäll där småföretagarna bl.a. kan få ordning på sina bankärenden på företagarkliniken.

Pop up-kontoret som håller öppet i ett par veckor betjänar såväl konsumenter som småföretagare. Ett särskilt mål är att främja småföretagsamheten och företagarnas ekonomiska frågor.

– Småföretagarna utgör grunden för vår ekonomi. Företag med färre än 10 anställda utgör 93 procent av alla företag och företagen med färre än 50 anställda hela 99 procent. Det är klart att företagsfrågorna står väldigt nära hjärtat i en stadsbank som vår, säger Nooa Sparbanks verkställande direktör Tommi Rytkönen.

Sparbankens andra pop up restes i den urbana Made in Kallios lokaler där en kombination av en butik med lokala produkter, ett café och en arbetsgemenskap verkar. Den är många småföretagares arbetsrum, affärslokal och mötesplats.

– Vi gjorde vårt första försök att sätta upp ett pop up-kontor i början av sommaren. Mottagandet var så överväldigande att vi tänker återvända till Munksnäs en annan gång. Men vi ville också söka oss till andra ställen. Berghäll i Helsingfors myllrar av unga företagsamma människor vars viktigaste verktyg är det som de har mellan öronen. Hjärnföretagarens affärsverksamhet skiljer sig på många sätt från t.ex. kapitalintensiva företag och de här skillnaderna är det viktigt att förstå också för banken, säger Rytkönen.

Småföretagarna vill ha stöd i sina ekonomiska problem
Enligt en undersökning som Nooa Sparbank lät göra i somras upplever över hälften (55 procent) av småföretagarna att de i banken behandlas på ett annat sätt än stora företag. I undersökningen som gjordes av TNS Gallup tog man reda på hur företag med färre än 10 anställda ser på bankservicen. I undersökningen gjordes telefonintervjuer med 300 personer som svarar för ekonomin i småföretag.

Enligt undersökningen är det som bestämmer hur nöjda företagarna är med bankens service särskilt att ärendena sköts flexibelt och snabbt samt att företagaren har en egen kontaktperson. Mest önskade man att banken ska hålla kontakt med småföretagen. I motsats till många konsumenter uppskattar småföretagen att banken tar en aktiv roll.

Småföretagarnas missnöje med bankförhållandet gäller särskilt besvärliga serviceupplevelser. Över en tredjedel av dem som svarade upplever att ovänlig service skapar mest missnöje. 28 procent lyfter fram att det går långsamt och är besvärligt att sköta de dagliga bankärendena. I de öppna svaren kan man skönja småföretagarnas låga förväntningar på bankservicen: man väntar sig inte ens personlig betjäning.

– Småföretagarna blir lätt förlorare som känner att de trampas på överallt. Utgående från undersökningen verkar det som om de inte är nöjda eller missnöjda – utan mera som att de nöjer sig med sin lott. Det här är helt fel. Varje kund ska vara betydelsefull för banken. Sparbankens interna förfaringssätt styr vår verksamhet så att vi inte ser ner på ens den minsta laptopföretagaren eller firman, lovar Rytkönen.

Den ekonomiska lågkonjunkturen har skapat svåra förhållanden för företagande. Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 2,9 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året. Enligt den SMF-företagsbarometer som publicerades i september är kassaläget svårt för många små och medelstora företag: var femte SMF-företag berättar om svårigheter att sköta betalningar under de tre senaste månaderna.

Pop up vad då?
Nooa Sparbanks pop up-kontor håller öppet 5–16.10.2015 måndag-torsdag kl. 13–19 och fredag kl. 13–17 på adressen Vasagatan 14. 

Till Sparbankens pop up-kontor hälsar vi såväl nya som nuvarande företags- och privatkunder välkomna att diskutera bankfrågor över en kopp kaffe. Man kan titta in för att diskutera sin ekonomi och sina framtidsplaner, förhandla om ett bolån eller till exempel för att diskutera sitt företags framtid. Kassatjänster, såsom uttag eller insättning av pengar och betalning av räkningar, finns inte tillgängliga på pop up-kontoret.

För företagare ordnades den 6–8 oktober en Företagarklinik enligt drive-in-principen. Där sattes företagens ekonomifrågor i ordning under ledning av experter som känner företagens ekonomi eller hjälptes besökarna att komma igång med företagandet. På företagarfrukosten den 6 oktober bjöds utöver på frukost också på intressanta talare och nyttig information om företagets finansieringsfrågor. På eftersläckningen den 15 oktober kl. 17 bjuder vi på en matbit medan en DJ sköter takten samt en möjlighet att prata bank under lediga former.

TNS Gallup genomförde undersökningen om småföretagarnas bankärenden åt Nooa Sparbank med telefonintervjuer 26.5–5.6.2015. Sammanlagt gjordes 300 intervjuer. Undersökningen riktade sig till småföretag med färre än 10 anställda. Frågorna besvarades i alla företag av den person som ansvarar för företagets bankärenden.

Källor:
TNS Gallups undersökning om hur småföretagare ser på bankservicen

Företagarna i Finlands företagsstatistik som baserar sig på Statistikcentralens Företagsregisters material från år 2013

Statistikcentralen, Företagsregister 2013, nya och nedlagda företag

SMF-företagsbarometern

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.