Följ Sparbanksgruppen i Finland

​De finländska hushållen är allt rikare

Nyhet   •   Jun 02, 2016 06:02 CEST

Hushållens förmögenhet har ökat länge. Läs vad finländarnas förmögenhet består av och vad ökningen beror på.

De finländska hushållen har snabbt blivit förmögnare de senaste 20 åren, framgår av Statistikcentralens förmögenhetsundersökning. År 2013 var medianen för hushållens nettoförmögenhet 110 000 euro, dvs. hälften av hushållen hade mera förmögenhet än så och hälften hade mindre.

Förmögenheten är nästan två och en halv gånger så stor som är 1994 när inflationen har beaktats. Snabbast växte förmögenheten vid millennieskiftet. Åren 1998–2004 ökade det finländska genomsnittshushållets nettotillgångar med 37 procent.

Finanskrisen som bröt ut år 2008 har sänkt farten. När medianen för finländarnas tillgångar åren 2004 till 2009 ökade med 14 procent, var ökningen från år 2009 till år 2013 bara 5 procent.

Ägarbostad viktigaste tillgången
En ägarbostad täcker över hälften av de finländska hushållens förmögenhet. År 2003 bodde ca 68 procent av hushållen i en egen bostad. Av hushållen hade 24 % en investerings- eller fritidsbostad och deras andel var 16 procent av hushållens totala förmögenhet.

Största delen av den ökade förmögenheten förklaras med att bostadspriserna har stigit. Värdet på den egna bostaden var år 2013 i genomsnitt 187 500 euro när det år 1994 bara var 90 000 euro.

På förmögenheten inverkar också ökningen av den finansiella förmögenheten. Hushållens genomsnittliga finansiella förmögenhet fyrdubblades från år 1994 till år 2013. År 2013 hade finländarna 50 400 euro i finansiell förmögenhet.

Den finansiella förmögenhetens andel av hushållens totala förmögenhet var 21 procent och insättningar i banken gjorde att nästan alla hushåll hade finansiell förmögenhet. Övrig finansiell förmögenhet än insättningar fanns hos ca 53 procent av hushållen. Direkta fondinnehav fanns hos 27 procent och börsaktier hos 21 procent av hushållen.

Skuldsättningen påverkar nettoförmögenheten mest. År 2013 hade ca en tredjedel av hushållen bolån och det var ca hälften av de hushåll som äger en bostad. I andelen gäldenärer har de inte skett stora förändringar men de genomsnittliga skuldbeloppen har ökat snabbt. De finländska hushållen med bostadsskulder hade år 2013 i genomsnitt 92 000 euro i bolån.

Källor: Statistikcentralens undersökning Hushållens förmögenhet 2013 och specialforskare Veli-Matti Törmälehto.
Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation]. ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2016]

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.