Följ Sparbanksgruppen i Finland

​December månads marknadsöversikt: ECB gjorde investerarna besvikna

Nyhet   •   Dec 11, 2015 11:03 CET

Sparbankens marknadsöversikt tar upp de konsekvenser ECB:s möte har för marknaden och ger sin egen uppdaterade placeringssyn.

Enligt Sparbankernas Kapitalförvaltnings direktör Petteri Vaarnanen var ECB:s möte den 3 december 2015 en besvikelse för investeringsmarknaden. Förväntningarna på en utvidgning av stimulansprogrammet kom på skam fastän centralbanken förlängde sitt köpprogram och sänkte depositionsräntan med 10 räntepunkter. Som en följd av beslutet sjönk aktiepriserna och räntorna steg både i Europa och i USA. Eurons värde förstärktes också mot dollarn tvärtemot marknadens förväntningar.

– Inflationsförväntningarna har sjunkit den senaste tiden och på råvarumarknaden har prisnedgången också fortsatt. Samtidigt fortsätter utmaningarna för tillväxtekonomierna och den senaste tidens ekonomiska siffror från Kina har förstärkt tron på att den ekonomiska tillväxten ska avta. Kinas renminbi har försvagats kraftigt under december. Tillsammans ökar detta deflationstrycket såväl i Europa som i USA.

– Vår syn är att Europeiska centralbanken har tvingats att utöka sitt program och att i sitt köpprogram inkludera obligationslån med allt större risk, säger han.

Vaarnanen påminner om att ECB under hösten starkt har låtit förstå att det är viktigt att öka stimulansen och förbinda sig till inflationsmålet på två procent. Således har också marknadens förväntningar ökat de senaste månaderna och ECB:s beslut verkar därmed inte helt logiska, säger han.

– Den amerikanska centralbankens möte nästa veckas onsdag för att besluta om riktningen för sin penningpolitik är en förklaring till ECB:s beslut att agera stegvis och hålla kvar verktyg för mera stimulans också nästa år.

Vaarnanen påminner om att den amerikanska centralbanken FED förbereder sig på sin första räntehöjning sedan år 2006 och att ECB sannolikt vill ge marknaden tid att anpassa sig till förändringen i FED:s penningpolitik. En kraftig utvidgning av ECB:s stimulansprogram och en samtidig höjning av styrräntan i USA skulle enligt honom kunna leda till en kraftig förstärkning av dollarn och en höjning av risknivån på placeringsmarknaden.

Sparbankens placeringssyn gynnar fortfarande aktieplaceringar
I fråga om placeringssynen gynnar Sparbanken fortfarande aktieplaceringar vars relativa avkastningsförväntan på en 3–9 månaders horisont anses attraktiv.

– Vi har ökat aktievikten i enlighet med vår marknadssyn. Vi gynnar också företagslån som placeringsobjekt men inom dem betonar vi kraftigt europeiska emissioner, säger Vaarnanen.

Bakom detta finns Sparbankens syn på att den positiva trenden på kreditmarknaden de senaste åren når en vändpunkt i USA, vilket kan leda till kreditförluster och att företagslånens riskpremier stiger.

– Företagens skuldsättning har ökat och kvalitetskriterierna för företagslånen har försvagats i USA. Också den kraftiga nedgången i råoljepriset har lett till att lönsamheten för företag i energibranschen har minskat – vilket nu hotar sprida sig också till andra branscher.

Sparbanken håller tillväxtmarknaderna kraftigt underviktade såväl i aktier som i ränteplaceringar. Också penningmarknaden är kraftigt underviktad.

I fråga om ränterisken är vi försiktigt optimistiska eftersom vi i inflationsförväntningarna inte ser något ökningstryck och de långa räntorna kommer att hållas på en låg nivå. Inom statslånen har vi ökat kreditrisken genom att köpa obligationer som emitterats av östeuropeiska stater. Vår syn är att ökningen av räntedifferensen i början av året leder till att dollarn förstärks i förhållande till övriga valutor. Detta tillsammans med de lägre råvarupriserna försvagar tillväxtländernas valutor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.