Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Ett bättre Finland 2016: med små gester och gärningar kan du hjälpa

Nyhet   •   Maj 16, 2016 11:04 CEST

Av Sparbankens enkät framgår att finländarna anser att det för att hjälpa ibland räcker med små gärningar och hemkommunernas måttliga investeringar. Flera av förbättringsförslagen krävde inga stora ekonomiska insatser: till exempel för åldringar önskade man uttryckligen sällskap och lite hjälp i de dagliga sysslorna.

För de äldre önskade man gemensam verksamhet och stimulans, hjälp i vardagen och sällskap
I sina öppna svar önskade de som svarade på Sparbankens enkät om ansvarsfullhet att de äldre ska få sällskap och tid, att man bryr sig om dem och att de får möjligheter att träffas. Förutom kultur och utfärder efterlyste man i många kommentarer aktivering, stimulans och överhuvudtaget en människovärdig ålderdom. På önskelistan fanns också s.k. hjälpande händer dvs. konkret hjälp i dagliga sysslor samt hjälp med transporter.

Vänverksamhet, dagcentraler, motionsverksamhet och annan organiserad verksamhet ville man ha mera av. Man önskade också platser där de äldre kan samlas och göra saker tillsammans. Gemenskapsboende i seniorhus fick understöd.

Utbildning, arbete och hobbyverksamhet för de unga
För de unga önskade man sig uttryckligen hjälp att göra de stora valen i livet och med att sporra till studier. I de öppna svaren önskade de bättre möjligheter och stöd för studier och hobbyverksamhet, yrkesval och råd kring det. Utöver bättre möjligheter att studera och få jobb ville många särskilt ha bättre möjligheter till läroavtalsutbildning. Många betonade att de önskade flera jobb och förmånligare boende.

Dessutom efterlyste man i flera svar mera resurser för missbruksarbetet, trygga vuxna och hobbylokaler för att förhindra utslagning.

Sparbanken frågade i mars 2016 finländarna vilka saker som bäst kan främja välfärden på den egna hemorten och vem som behöver mest stöd. Nästan 2 200 personer svarade.

Vad är det fråga om?
När Sparbanken grundades år 1822 var ett av målen att lära finländarna spara. Utöver att göra våra kunder rikare har det alltid varit viktigt för oss att utveckla välfärden i samhället. Det är en del av sparbankstanken. Målet är också inskrivet i Sparbankslagen enligt vilken sparbankerna kan använda en del av sin vinst ”för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål”.

Sparbanken kan ändå inte nå målet ensam. Att ta hand om det gemensamma välbefinnandet är möjligt bara tillsammans med våra kunder. Det är de kunder som sparar i Sparbanken som garanterar framgången. När Sparbanken är framgångsrik gör den vinst och kan dela ut en del av vinsten som stöd för ortens välbefinnande, till exempel till olika projekt som förbättrar barns, ungas och äldres välbefinnande.

Vi på Sparbanken tror fortfarande att för att en individ ska må bra räcker det inte med att individen personligen har det bra. För att ha de bra behöver var och en av oss också ett välmående samhälle omkring oss.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.