Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Fungerar pengaparkering längre?

Nyhet   •   Sep 25, 2015 09:40 CEST

Fonder med kort ränta kan med goda grunder kallas för pengaparkering, eftersom det på grund av sin låga risk lämpar sig väl till exempel för att låta pengarna vila en stund. Under en längre tid har marknadsräntorna emellertid varit mycket låga, vilket har gjort livet för fonder med kort ränta besvärligt och gett portföljförvaltarna gråa hår. Vi frågade Mikko Rautiainen, portföljförvaltare vid Sparbanken, om det fortfarande lönar sig att investera i dem.

En pärla bland fonder som drabbats av svårigheter
Bland inhemska penningmarknadsfonder som placerar i euroområdet har endast Sparbanken Kortränta-fonden och en annan fond lyckats uppnå en avkastning på en procent. I Suomen Sijoitustutkimus Oy:s och Finansbranschens Centralförbunds senaste fondrapport som jämför placeringsfonder som registrerats i Finland var Kortränta-fonden den bästa i jämförelser för ett år och kortare perioder.

Varför och när ska man placera i fonder med kort ränta?

– Orsaken till att placera i dessa har i stort sett förblivit samma som tidigare – de erbjuder inflationsskydd för tillgångar och samtidigt ett väl diversifierat placeringsobjekt som är lätt att sälja. Till exempel finns det för närvarande över 30 placeringar i den fond jag sköter. Sådana fonder lämpar sig riktigt bra för situationer, där kunden inte vill ta risker och önskar endast trygga köpkraften hos sina tillgångar samt för företagens penninghantering i allmänhet.

– Dessutom framhävs risken med högre räntor under tider då räntorna är låga. I fonder med kort ränta är ränterisken ofta låg och således förblir effekten av högre räntor liten.

Varför har Sparbankens fond stått på sig?

– Den har beaktat den låga inflationen redan under en längre tid. Dessutom har den sedan länge placerat främst i företag och finanssektorns andel har varit mindre. Genom noggranna företagsanalyser har vi lyckats hitta företagslån med lockande prissättning på marknaden för att på det sättet få en rimlig avkastning på placeringarna. Andelen inhemska företagscertifikat är betydande, även om utbudet har minskat avsevärt. Vi har överfört placeringar till företagslån och i någon mån till utländska företag.

En betydande orsak enligt Rautiainen var också en rätt slags reaktion till de ovanligt slappa finanspolitiska åtgärderna som ECB meddelade om i början av året.

– Synsättet har valts genom att klart förlänga fondens ränterisk, och historiskt sett är den nu mycket hög. I nuläget, där Europeiska centralbanken fortsätter sin extremt lätta penningpolitik och det inte finns ett spår av inflation, är en rätt hög ränterisk vårt uppenbara strategiska val, svarar Rautiainen.

Han anser det också möjligt att ECB ännu måste öka storleken eller längden på sitt köpprogram, eftersom inflationsförväntningarna inte tycks vända uppåt.

– Bakgrunden till den låga inflationen är inte endast den långsammare utvecklingen i Kina och nedgången av nyttighetsmarknaden eller efterdyningarna av eurostaternas skuldkris. Orsakerna bakom den låga inflationen är också utvecklingen av teknologi samt ökad automation, vilket minskar volymen av fysiskt arbete samt å andra sidan även den krävande befolkningsstrukturen i många industriländer, säger Rautiainen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.