Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Hur ska en renovering genomföras?

Nyhet   •   Maj 06, 2016 09:02 CEST

Bra planering, bättre planering, ännu bättre planering. Så beskriver Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen de tre viktigaste stegen i ett lyckat renoveringsprojekt.

Antti Toivanen som har lång erfarenhet inom boende lät förra våren göra en medelstor renovering i sitt hem. Om man frågar honom vilka råd han skulle ge andra som är i färd med att renovera, framhåller han vikten av planering. Han skulle alltid börja med att anlita en planerare.

- Man kan njuta av slutresultatet om renoveringsprojektet från början är välplanerat. Alltså gör först upp en ordentlig plan med genomtänkta och schemalagda arbetsskeden. Först därpå börjar man riva och laga nytt.

En bra renovering förutsätter en bra huvudentreprenör och ansvarsperson.

- Vid små renoveringar kan det vara en utbildad timmerman som förstår sig på de övriga arbetsskedena. I alla fall krävs det att man själv övervakar renoveringen. Vid större projekt fungerar det troligen inte utan ordentlig projektledning. Vid ett nybyggnadsprojekt skulle jag åtminstone börja med att ta arbetsledningen och den ansvarige byggmästaren, vilka verkligen ansvarar för entreprenaden, med till byggplatsen.

Anttis eget projekt
Antti började själv med det att han gick med husets bottenplan till köksinredningsaffären. Där började planeraren rita layouten. Sedan valde han en huvudentreprenör och en timmerman.

- Erfarenheten säger att man även vid mindre köksrenoveringar bör beakta elen och rören. Och när det gäller konstruktioner planerar experter arbetet noga innan något rivs.

I synnerhet vid sanering ändras vanligtvis de strukturella planlösningarna.

- Först river och ändrar man kanske köksskåpens sammansättning. Sedan planerar man helheten på nytt och ändrar till exempel spisens, skåpens eller väggarnas placeringar så att de passar slutanvändaren, till exempel en familj.

I Anttis renoveringsprojekt deltog fem företag. Utöver en planerare behövdes därtill bland annat en elektriker, en rörmontör och en timmerman samt en tapetserare. Hos Antti och hans familj revs köket och fick nytt golvunderlag, nya avlopp, väggar och tapeter.

- Sist och slutligen blev det en mycket omfattande renovering. Det är bra att i efterhand se på entreprenaden och räkna hur många experter som var med och vilken sysselsättningseffekt den hade. Jag är nöjd med slutresultatet tack vare en bra planering och skickliga experter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.