Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Liten men naggande god fondhit

Nyhet   •   Sep 21, 2016 15:56 CEST

Placeringsfonden Sparbanken Småföretag som placerar i små inhemska listade bolag ståtar i täten av de fonder som placerar i Finland. Enligt den senaste fondrapporten som Finansbranschens centralförbund och Suomen Sijoitustutkimus gett ut slog den sina konkurrenter med sin årsavkastning på 21,0 procent under fem år och 22,7 procent under tre år. Under det senaste året avkastade den 20,9 procent.

Under de senaste tre åren har fondens värde ökat med 84,7 procent, när jämförelseindexet har gett 54,7 procent.

 Fonden har hört till de bästa aktiefonder som placerar i Finland så länge den funnits. Varför har fonden slagit bland annat sitt jämförelseindex så klart, fondens portföljförvaltare Olli Tuuri?

- Sparbanken Småföretags framgång baserar sig på en aktiv placeringsverksamhet. Vi har satsat kraftigt på valet av aktier och det har visat sig lyckat eftersom vi har hittat pärlor. Det vill säga måttligt prissatta och värderade inhemska företag som haft en god utveckling. Dessutom har vi aktivt ändrat fondens sammansättning för att få till stånd en optimal placeringssammansättning.

Fonden, som grundades år 2011 av Sp-Fondbolag, som ägs av Sparbanksgruppen, placerar i huvudsak på den finländska aktiemarknaden och väljer aktier enligt en aktiv syn. När det lyckas ökar det fondens avkastning betydligt, å andra sidan försvagar det aktiefondens avkastning klart om valet av aktier på grund av detta misslyckas.

- Valet av aktier till fonden har lyckats. Via noggrann analys och val av bolag har vi tillsvidare också lyckats begränsa de stora förlusterna. Små misslyckanden däremot hör till placerandet. Den här fondens placeringshorisont är i vilket fall som helst lång, påminner Tuuri.

Placeringsfilosofin i ett nötskal

Tuuri som länge har verkat på den inhemska aktiemarknaden berättar att under bättre tider och när kurserna går upp så har fonden sina placeringar helt i aktier. Som placeringsobjekt väljs bolag med större avkastningspotential och risk, där vi drar nytta av kursuppgången. På motsvarande sätt försöker vi sänka fondens placeringsgrad i aktier en aning när de ekonomiska utsikterna blir dystrare. Dessutom byts portföljens innehåll till bolag med lägre risk. Med detta försöker vi undvika en del av kursnedgången.

- Placeringsgraden i aktier hålls lägre än normalt när de ekonomiska utsikterna försämras. Under kursfall har vi undvikit att köpa aktier som utvecklats dåligt och är kraftigt cykliska. Marknadens svängningar till det bättre har vi också tajmat rätt. Då höjer vi fondens placeringsgrad till full och vi köper aktier som har fått på pälsen och sjunkit kraftigt men som har potential.

Sparbanken är en aktiv ägare

Den stora framgången baserar sig enligt direktören för Sb-Kapitalförvaltning Petteri Vaarnanen på portföljförvaltarteamets gedigna och grundliga ekonomi- och företagsanalys samt, liksom i fråga om alla Sparbanksfonder, en aktiv placeringsstrategi

- I vår placeringsstrategi klamrar vi oss inte fast vid jämförelseindexet utan vi har en stark syn och vi står bakom den. Vi ser uttryckligen på det längre perspektivet. Vi är aktiva ägare och våra företagsanalyser är grundliga. Dessutom är våra analyser oberoende, eftersom vi är ett oberoende fondbolag: vi har ingen aktieförmedling och inget intresse från företagsfinansieringens sida för de bolag vi äger i fonderna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.