Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Nytt namn åt Livförsäkringsaktiebolaget Duo

Nyheter   •   Aug 18, 2014 07:00 CEST

Livförsäkringsaktiebolaget Duos nya namn blir Sb-Livförsäkring Ab från den 18.8.2014.

Sparbankerna godkänner kontonummer i gammal form till senhösten

Nyheter   •   Jun 06, 2014 11:30 CEST

Sparbankernas kunder kan använda kontonumren i s.k. gammal form ända till senhösten. Ännu i sommar och höst omvandlar Sparbankerna dem till nya IBAN-kontonummer för sina kunder. Vi informerar i god tid när omvandlingstjänsten upphör. Det är ändå bra om kunderna lär sig sitt IBAN-kontonummer de närmaste månaderna eftersom i fortsättningen måste de alltid ge sina kontouppgifter i IBAN-form.

Ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse hösten 2014

Nyheter   •   Maj 30, 2014 11:00 CEST

I höst kommer det att göras ändringar i Sparbankernas betalningsrörelse. Ändringarna beror i huvudsak på att tillhandahållaren av centralkreditinstitutstjänster byts. Aktia Banks roll som tjänsteleverantör övertas av Sparbankernas Centralbank Finland Ab. I det här meddelande redogör vi för de ändringar som kommer att ske, tidsplanen för ändringarna och eventuella förberedelser som bör göras.

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Oma Sp, Eksp och Suodenniemen Sp har lämnat Sparbanksförbundet

Nyheter   •   Maj 28, 2014 08:00 CEST

Oma Säästöpankki, Kantasäästöpankki som fusionerades med Oma Säästöpankki i våras, Etelä-Karjalan Säästöpankki samt Suodenniemen Säästöpankki har utträtt ur Sparbanksförbundet. Bankernas utträde ur Sparbanksförbundet innebär i praktiken att Oma Säästöpankki som uppstår via fusioner fortsätter sin verksamhet utanför Sparbanksgruppen som bildas av Sparbanksförbundets medlemsbanker.

Microsofts stöd för Windows XP upphör 8.4.2014

Nyheter   •   Apr 07, 2014 13:30 CEST

Microsoft har meddelat att stödet för Windows XP upphör 8.4.2014. Det innebär att Microsoft inte längre uppdaterar sitt XP-operativsystem och inte heller dataskyddet i det. Uppdateringarna hjälper med att skydda din apparat mot virus, spionprogram och skadliga program. Vi rekommenderar inte att du använder Sparbankens nättjänster med apparater som använder operativsystemet Windows XP efter 8.4.

Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljade stipendier för 73 500 euro

Nyheter   •   Jan 10, 2014 08:00 CET

Sparbankernas Forskningsstiftelse har igen beviljat stipendier till universitetens forskare och forskningsprojekt. I stödsumman på 73 500 euro ingår de 15 000 euro som beviljats från Kluuvin rahasto.

Bekanta dig med Sparbankens tjänster för att hantera din ekonomi

Nyheter   •   Nov 08, 2013 11:55 CET

Sparbanken erbjuder sina kunder effektiva verktyg för att hantera ekonomin. Med hjälp av dem har du lättare att hushålla och du kan spara för bättre tider.

Sparbankerna firar Sparsamhetsvecka. Kom med!

Sparbankerna firar Sparsamhetsvecka. Kom med!

Nyheter   •   Okt 24, 2013 10:25 CEST

Sparbankerna firar sin traditionella Sparsamhetsvecka 28.10–1.11.2013 med olika kampanjer och tillställningar som passar till sparsamhetstemat.

Sparbankerna har nöjda kunder

Sparbankerna har nöjda kunder

Nyheter   •   Okt 07, 2013 11:34 CEST

Sparbankens kundnöjdhet hör till den bästa bland bankerna. Enligt den internationella EPSI Rating-undersökningen har Sparbankernas kunder varit bland Finlands nöjdaste bankkunder sedan 2010 då Sparbankerna kom med i undersökningen som en egen grupp. I den nyaste analysen placerar sig Sparbanken på fjärde plats och skillnaden till de övriga bankerna i topp är liten.

Sparbankerna avstod från sin ägarandel i ACH Finland Ab

Nyheter   •   Jun 27, 2013 13:35 CEST

Sparbankernas Holding Ab som representerar Sparbankerna har sålt sin andel av ACH Finland Ab till POP Bankförbund. Förbundet har idag meddelat att de av bolaget utvecklar POP Bankernas centrala kreditinstitut.

Vi beklagar avbrottet i tjänsterna söndag 16.6.2013

Nyheter   •   Jun 17, 2013 11:00 CEST

På söndag 16.6.2013 var det i IT-företag Samlinks tjänster ett avbrott som gällde bl.a.Sparbankernas, tjänster. Tjänsterna var ur bruk till kl. 17. På grund av avbrottet fungerade inte bl.a. betalning med kort, uttag i otto.-automaterna och nätbanken. Situationen berodde på att ett avbrott för service av tjänsterna drog ut på tiden. Vi beklagar den olägenhet som orsakades kunderna.

Teckningen av indexlånet Sparbanken Matjättar har börjat

Nyheter   •   Maj 06, 2013 08:00 CEST

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken Matjättar. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån vars avkastning följer en balanserad aktiekorg av tio internationella dagligvarubolag. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden. Teckningsställen är Sparbankernas kontor.

Sparbankens försäkringar öppnar nätbutik i maj

Nyheter   •   Apr 18, 2013 13:55 CEST

Sparbankerna öppnar i maj en nätbutik för försäkringar och kullkastar föreställningen om att försäkringsfrågorna är svårbegripliga. I nätbutiken ser du snabbt vad försäkringarna täcker och vad de kostar. Målet är att öppna butiken onsdagen den 15 maj 2013.

Teckningen av indexlånet Sparbanken USA aktier och valuta har börjat

Nyheter   •   Mar 25, 2013 08:00 CET

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken USA aktier och valuta. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån vars avkastning följer en balanserad aktiekorg av tio amerikanska företag. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden. Teckningsställen är Sparbankernas kontor.

Sparbankens Hemflex – förverkliga dina planer tryggt

Nyheter   •   Mar 07, 2013 15:02 CET

Hemflex är Sparbankens nya tjänst som hjälper dig med också större utgifter eller att förverkliga dina drömmar utan att äventyra balansen i din egen ekonomi. Det lönar sig att använda Hemflex i situationer där du har bostadsförmögenhet men inkomsterna inte räcker till extra utgifter. Du behöver inte sälja din bostad utan du kan ta lån mot den och använda det flexibelt enligt dina behov.

Teckningen av indexlånet Sparbanken kinesiska storbolag har börjat

Nyheter   •   Feb 18, 2013 08:00 CET

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken kinesiska storbolag. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden. Indexlånets teckningstid är 18.2.–22.3.2013 och teckningsställen är Sparbankernas kontor.

Sparbankerna får egna centralkreditinstitutstjänster i början av 2015

Nyheter   •   Jan 30, 2013 07:49 CET

Sparbankernas samarbetspartner Aktia Abp omstrukturerar verksamheten och har meddelat att centralkreditinstitutstjänsterna till sparbankerna upphör i början av 2015. Beslutet har ingen effekt på sparbankernas bankrörelse eller på servicen till sparbankskunderna. Sparbanksgruppen har redan börjat bygga upp en egen centralkreditinstitutstjänst som kommer att färdigställas under övergångsperioden.

Teckningen av indexlånet Sparbanken Inhemska Bolag har börjat

Teckningen av indexlånet Sparbanken Inhemska Bolag har börjat

Nyheter   •   Jan 07, 2013 08:00 CET

Sparbanksgruppen har lanserat indexlånet Sparbanken Inhemska Bolag. Det är ett ca femårigt kapitalgaranterat masskuldebrevslån vars avkastning följer en balanserad aktiekorg av finländska företag. Avkastningen på de fyra aktier som utvecklas bäst i korgen är fast 30 procent under lånetiden.

Sparbankens nya mobiltjänst gör det lättare att sköta bankärenden

Nyheter   •   Dec 21, 2012 09:22 CET

Sparbanksgruppen har lanserat en ny, ännu lättare mobilnätbank. Den kan användas av Sparbankens alla kunder som har egna nätbankskoder. Mobiltjänsten är lätt att använda och den utvecklas i snabb takt så att den nästa år är en av de bästa också till sin mångsidighet.

Förnyelser på vår webbplats

Nyheter   •   Dec 20, 2012 07:00 CET

Vår webbplats www.sparbanken.fi har förnyats enligt era önskemål. Särskilt har vi förbättrat informationen och gjort den lättare att hitta. All information som är gemensam för hela Sparbanksgruppen har koncentrerats till sparbanksgruppens pressrum (den här webbplatsen), där du utöver nyheterna hittar allt viktigt informationsmaterial.