Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Så sparar Finland: Männen vill bli förmögnare, kvinnorna vill gardera sig mot sämre tider

Nyhet   •   Nov 06, 2015 06:17 CET

Enligt Sparbanksgruppens undersökning Så sparar Finland finns det betydande skillnader mellan hur kvinnor och män sparar. Männen vill oftare bli förmögna medan kvinnorna har ett större behov att gardera sig mot sämre tider.

Enligt undersökningen Så sparar Finland finns det skillnader mellan könen när det gäller placeringsbeteendet.

Nästan hälften av kvinnorna anger att den viktigaste orsaken att spara är att gardera sig mot sämre tider. Av männen gör var tredje det. För männen är den näst viktigaste orsaken en önskan att bli rikare, vilket var fjärde man anger. Av kvinnorna är det bara 12 procent som tänker så.

Av placeringsobjekten föredrar männen alternativ med större risk, såsom börsaktier. Av dem som svarade hade nästan var fjärde man börsaktier men av kvinnorna bara 10 procent.

- Kvinnorna betonar ansvarsfullhet samt etiska värden och miljövärden klart kraftigare än männen. Kvinnorna ser enligt undersökningen också ut att lägga större vikt vid riskfrihet och enkelhet, säger Sparbanksgruppens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

I sina placeringsbeslut följer männen mera med ekonomimedier och placeringsproffsens rekommendationer än vad kvinnorna gör. Av dem som svarade nämnde 45 procent av männen ekonomimedier som en betydande informationskälla, av kvinnorna bara 22 procent. Männen följde också klart flitigare med placeringsproffsens rankinglistor samt webbplatser, artiklar, bloggar och diskussioner i sociala medier som handlade om att spara och placera.

- Kvinnorna är mera sociala sparare: diskussioner om sparande med närstående och med bankens experter spelar en större roll när kvinnorna fattar beslut, säger Änkilä.

Hinder för sparande
Över hälften av kvinnorna angav små inkomster som den största orsaken att inte spara. Också av männen ansåg 37 procent att små inkomster hindrar sparande. Hos båda könen hängde det näst viktigaste hindret ihop med det föregående, nämligen att alla pengar gick åt till att leva. Andra viktiga orsaker för männen var osäkerhet inför det globala ekonomiska läget samt dåliga avkastningsförväntningar. Hos kvinnorna var osäkerheten kring den egna ekonomiska situationen en aning större än hos männen.

Sparbanksgruppen genomförde undersökningen Så sparar Finland nu för sjätte gången. Undersökningen gjordes i september-oktober och i den deltog 3 042 finländare som fyllt 14 år. Av alla som svarade kom nästan 12 procent från huvudstadsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.