Följ Sparbanksgruppen i Finland

Ska du köpa bostad – kom ihåg det nya lånetaket

Nyhet   •   Jun 30, 2016 17:09 CEST

Nya spelregler för bolån i början av juli när lånetaket träder i kraft.

I början av juli införs begränsningar i bolånen när det lånetak som Finansinspektionen satt för bolån träder i kraft. Med lånetaket begränsas beloppet av det lån som beviljas i förhållande till det verkliga värdet på de säkerheter som ställts för lånet när lånet beviljas. I praktiken begränsas alltså bolånets andel av finansieringen av den nya bostaden. I fortsättningen kan man inte längre köpa en bostad helt med lån utan av bostadsköparen krävs egna besparingar eller annan realsäkerhet utöver den bostad som köps.

Förstabostadsköparna kan i fortsättningen få lån för högst 95 procent av det sammanlagda marknadsvärdet på de säkerheter som ställs för lånet. För andra bostadsköpare är det 90 procent som gäller. Lånetaket gäller nya bolån som beviljas från början av juli.

Syftet med lånetaket är att främja finansieringssystemets stabilitet och dämpa hushållens överskuldsättning. Timo Räsänen bankdirektör i Kalannin Säästöpankki tycker att lånetaket är en bra sak.

– Ändringen är positiv på det sättet att den stöder tanken på att först sparar man och sedan köper man en bostad. Att spara till en bostad är ett bra sätt att öva sig i att betala amorteringar, säger han.

I medierna har det förekommit också felaktiga uppgifter om användningen av borgensmän som säkerhet för lånet efter att lånetaket trätt i kraft. Även i fortsättningen är det möjligt att använda personborgen men borgensmännen beaktas inte när lånetaket dvs. det maximala lånebeloppet räknas. Om kundens behov av lån är större än 90 procent eller för förstabostadsköparen 95 procent av värdet på den bostad som köps måste man som säkerhet för lånet få också annan realsäkerhet dvs. fast egendom. Egendomen kan vara kundens egen eller så kan till exempel föräldrarna ställa sin egen bostad eller sommarstuga som säkerhet för sitt barns lån. Räsänen ser inte att det här blir något problem för bostadsköparna.

– Överraskande många kunder har någon person som är villig att ställa sin egen egendom som säkerhet för en släktings eller väns lån.

Lånetak är ingen helt ny sak eftersom Finansinspektionen redan sedan våren 2010 har rekommenderat att bankerna inte finansierar bostadsköp helt med lånepengar och att de kräver att kunden har egna besparingar för 10 procent av bostadens köpeskilling. De bestämmelser som nu träder i kraft förändrar situationen så att de tidigare rekommendationerna nu är bindande bestämmelser som bankerna ska följa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.