Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Sparbanken lanserar en fond som placerar i europeiska fastighets- och infrastrukturbolag

Nyhet   •   Apr 22, 2016 07:05 CEST

De företag som fonden Fastighetsaktie Europa listar som placeringsmål är i huvudsak belägna i Tyskland, Holland, Frankrike och Storbritannien.

Enligt Sparbankens investeringsåsikt erbjuder fastighets- och infrastrukturmarknaden på lång sikt och till rimlig risk en avkastning som är högre än inflationen och ränteplaceringar. Därför är det naturligt att ta ett nytt steg i detta område.

- Från och med våren 2016 kan våra kunder i och med den nya fonden placera i professionellt utvalda europeiska börsnoterade fastighetsaktie- och infrastrukturbolag. Portföljen är diversifierad såväl geografiskt som enligt fastighetsbestånd. Fondens struktur ger placeraren möjlighet till en daglig likviditet, säger Petteri Vaarnanen, direktör för Sparbankernas kapitalförvaltning.

Fonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa fungerar på annat sätt än fonder som placerar direkt i fastigheter, eftersom

1. placeringar som görs i den kan säljas snabbt,

2. den är öppen för placerare alla dagar, det vill säga likvid, samt

3. dess kostnader är lägre.

Fonden lämpar sig utmärkt för

– en diversifiering av placeringsportföljen med en andel på cirka 10–15 procent, samt

– finländska fastighetsplacerare som enkelt vill diversifiera sina placeringar på den europeiska fastighets- och infrastrukturmarknaden.

Fonden eftersträvar en jämnstark avkastning

Portföljförvaltatare Johan Hamström vid Sparbankernas kapitalförvaltning berättar att man med fonden eftersträvar en jämn avkastning som på lång sikt motsvarar fastighetsmarknadernas utveckling.

- Avkastningen från fastighets- och infrastrukturbolagen består av värdestegring och hyresavkastning. Dessa bolag erbjuder en hög avkastning, varvid kassaflödet till fonden är jämnt. Samtidigt är risken mindre än på aktiemarknaderna i genomsnitt. Vi anser att fonden erbjuder ett bra inflationsskydd som du kan köpa eller sälja om du vill varje dag. Därtill ligger transparensen samt förvaltningen och utvecklingen av fastigheterna på en säker professionell nivå tack vare att dessa bolag är börsnoterade.

Fonden placerar också i europeiska infrastrukturbolag, som är liknande placeringsobjekt som fastigheter. Infrastrukturbolagen består av bland annat elproduktions- och distributionsbolag, gasdistributions-, vattenförsörjnings-, flygplats-, hamnservice- och vägtullsbolag.

- Det är vanligen svårt för fondplacerare att nå dessa bolag, påminner Hamström.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.