Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Sparbanken placeringsmarknadsöversikt: investerarnas förtroende återhämtar sig

Nyhet   •   Okt 05, 2016 14:45 CEST

Efter en svag början på året har investerarns förtroende för marknaden återhämtat sig och riskaptiten har ökat, säger Sparbankernas Kapitalförvaltnings direktör Petteri Vaarnanen. 

Enligt Sparbankens färska placeringsmarknadsöversikt är de viktigaste faktorerna bakom aktiemarknadens återhämtning den låga räntenivån, de stigande råvarupriserna, hyfsade ekonomiska data och den minskade oron över den kinesiska tillväxten och devalveringar. Dessutom har den effekt som Brexit medförde begränsats.

- På placeringsmarknaden har den gångna månaden varit mycket lugn i fråga om kursrörelser. Centralbankernas stöd till den stimulerande penningpolitiken fortsätter ännu länge i Europa varför vi håller en starkare övervikt på europeiska aktier jämfört med amerikanska.

Vaarnanen tillägger att värderingsnivåerna är på en lägre nivå i Europa vilket för sin del ökar den s.k. riskbufferten på nedgångsmarknaden. De framåtblickande ekonomiska indikatorerna går ändå i litet olika riktningar; i Tyskland är utsikterna goda medan de försvagas i Frankrike och södra Europa.

I USA är läget fortfarande gott
I USA fortsätter läget på arbetsmarknaden att vara gott enligt Sparbankens placeringssyn, men den låga lönsamhetsutvecklingen och bristen på industriella investeringar håller den ekonomiska tillväxten på en låg nivå. Marknaden väntar att amerikanska centralbanken ska höja styrräntan före slutet av året.

Hur ser presidentvalet ut ur ett ekonomi- och placeringsproffs synvinkel?

- Ur placeringsmarknadens synvinkel är osäkerheten värst och om galluparna tyder på att valkampen blir jämn kommer det att öka också trycket på att också aktiekurserna sjunker före valet. Det eventuella valet av Trump till president i USA skulle öka osäkerheten på marknaden ännu länge efter valet. Fastän många av valkampens teman aldrig kommer att gå från ord till handling finns det ändå orsak att anta att USA kommer att skärpa sin inställning till handelsavtal och importtariffer, svarar Vaarnanen.

Stabilisering på tillväxtmarknaderna
I de ekonomiska utsikterna för tillväxtmarknaderna har en stabilisering kunnat ses, vilket för sin del har lett till en god avkastningsutveckling på marknaden och en överföring av placeringsförmögenhet till tillväxtmarknaderna. Dessutom är värderingsnivåerna fortfarande lägre än på de utvecklade marknaderna trots den senaste tidens goda kursutveckling. Kapital strömmar fortfarande till tillväxtmarknaderna vilket på kort sikt stöder tillgångsslaget. I enlighet med Sparbankens syn minskas nu den tidigare undervikten.

- Av tillväxtmarknaderna är Asien det mest lockande marknadsområdet medan Latinamerika är det geografiska område som har den största risken och lägsta förväntade avkastningen, säger Vaarnanen och fortsätter:

- I fråga om Kina har vi sett en gradvis förbättring i de ekonomiska utsikterna eftersom konsumtionsefterfrågan varit på en god nivå, men landets ekonomiska framtid är en av de mest betydande riskfaktorerna för tillväxten i världsekonomin. Kinas växande skuldbelopp och de svårigheter som hänger ihop med stabiliteten i ekonomin, råvarornas prisutveckling, åtstramningen i penningpolitiken i USA och en eventuell recession är de viktigaste riskfaktorer som hänför sig till tillväxtmarknaderna.

Hur ser det ut på räntemarknaden?
Enligt Vaarnanen anser Sparbanken att aktier, trots den goda utvecklingen av ränteplaceringar i tillväxtländerna i år, i fortsättningen är ett mera lockande alternativ än ränteplaceringar.

- Utsikterna för företagslånen är fortsatt goda och centralbankernas köp stöder tillgångsslaget också i fortsättningen. Räntenivån kommer att förbli låg (negativ). Eftersom penningmarknadsräntorna ligger på en mycket låg nivå håller vi vikten på dem på ett minimum. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.