Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparförsäkringar passar alla som långtidssparar

Nyhet   •   Sep 29, 2016 10:10 CEST

Om sparlivförsäkringar har det i offentligheten förts ibland också väldigt livliga diskussioner så vi beslutade ta reda på vad en sparförsäkring är vilka fördelar den har för spararna. Vi tog en pratstund med Sb-Livförsäkrings verkställande direktör Ville Raunio och produktchef Aleksi Jalava.

Sparförsäkringen ger spararen många fördelar

Sb-Livförsäkrings experter påminner om att Sparbankens Sparförsäkring är en flexibel produkt som är avsedd för långvarigt sparande: spartiden kan man välja enligt de egna behoven och betalningsplanen kan man ändra när som helst enligt sin livssituation.

- Placeringsobjekten kan man välja bland det mångsidiga och framgångsrika urvalet av Sparbanksfonder i enlighet med de egna avkastningsmålen och risktåligheten. Placeringsobjekten kan man avgiftsfritt ändra i nätbanken när marknaden svänger eller de egna avkastningsmålen förändras. I nätbanken kan våra kunder också i övrigt följa med hur deras försäkringsbesparingar utvecklas och vad deras försäkringsavtal innehåller, säger verkställande direktören Ville Raunio.

- En fördel är naturligtvis också det att bytet av placeringsobjekt i försäkringen inte har några skattepåföljder. Det kapital som placerats i en sparförsäkring kan man när som helst ta ut skattefritt – och kapitalinkomstskatt betalar man bara när man tar ut avkastningen på placeringarna. Livförsäkringsbolaget sköter rapporteringen till skattemyndigheten så kunden behöver inte göra det, fortsätter produktchef Aleksi Jalava.

I en sparförsäkring ingår även ett livförsäkringsskydd som är lika stort som försäkringsbesparingen så med en sådan kan man trygga framtiden också för de efterlevande.

Det är lätt att börja

Man kan börja spara i en sparförsäkring också med en liten summa i månaden.

- Om man sparar 50–100 euro i månaden så får man med tiden ihop en nätt sparsumma – särskilt om man utnyttjar möjligheten att byta placeringsobjekt effektivt. Man kan själv följa med placeringsmarknaden eller ta kontakt med Sparbankens sakkunniga personal och tillsammans med dem gå igenom placeringsobjektens avkastnings- och risknivåer, säger Raunio.

Man kan också börja med en större engångsbetalning men enligt honom är det i allmänhet klokare att dela också större betalningar i mindre delar.

- Tidsdiversifiering är vishet när man sparar. Till exempel kan man bra dela en planerad engångsbetalning på 100 000 euro i två eller tre delar och betala dem till exempel med en eller två månaders mellanrum. På det sättet minskar risken att man träffar en pristopp dvs. köper just då när marknaden är som dyrast.

Bland placeringsobjekten finns också portföljerna Kapitalförvaltarens bästa som förvaltas av Sp-Kapitalförvaltnings kunniga portföljförvaltare, påminner Jalava.

- Genom att placera i de här portföljerna får också en småplacerare aktiv kapitalförvaltning för sina tillgångar. Då behöver man inte själv följa marknaden så aktivt utan portföljförvaltarna gör de ändringar som behövs i portföljerna allt eftersom marknaden utvecklas.

Lång historia bakom sig

Sparförsäkringen har i Finland redan en mycket lång och betydande historia som en del av medborgarnas ökade välstånd. När välfärdssamhället byggdes och särskilt i början, på 1950-talet spelade sparförsäkringen en betydande roll när medborgarna förberedde sig för framtiden.

Socialskyddssystemet var då ännu ganska begränsat och eget sparande krävdes. På 1960-talet genomfördes flera betydande reformer i socialskyddssystemet och sparförsäkringens roll förändrades till att mera bli ett komplement till de lagstadgade förmånerna.

På 1990-talet blev placeringsfonder vanligare som placeringsobjekt för sparförsäkringar och sedan dess har sparförsäkringen haft sin nuvarande form.

- Nuförtiden har sparförsäkringen varit framför allt en sparlivförsäkring och sparprodukt med vilken man sparar för bättre tider. Den senaste tiden har det ändå dykt upp nya tecken på att socialskyddssystemet skärs ner. Därför kan sparförsäkringens betydelse betonas också som en produkt som kompletterar socialskyddet, berättar Raunio och Jalava.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.