Följ Sparbanksgruppen i Finland

Ändringar i Sparbanksgruppens förvaltningsråd

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 08:00 CEST


Till ordförande i förvaltningsrådet för Sparbanksgruppens centralinstitut har valts Aito Säästöpankkis styrelseordförande, förvaltningsdoktor Eero Laesterä. Till vice ordförande valdes Helmi Säästöpankkis styrelseordförande Juha Viljamaa samt Suomenniemen Säästöpankkis styrelseordförande Kirsi Korhonen.

Enligt presidiet för Sparbanksgruppens förvaltningsråd kan förändringarna i bankbranschen vändas till något positivt med hjälp av ett allt tätare samarbete. Hela banksektorn genomgår en stor omvälvning när globala aktörer, också branschexterna, utmanar bankvärlden.

Enligt den nya ordföranden för förvaltningsrådet för Sparbanksgruppens centralinstitut Eero Laesterä innebär det faktum att befolkningen blir äldre och koncentreras till tillväxtcentra en ny intern utmaning för sparbanksgruppen vars verksamhet grundar sig på kundnära service.

”Omvälvningen ska och kan fortfarande vändas till seger. Det lyckas bara när hela gruppen agerar i samförstånd, från förbundets förvaltningsråd och styrelse till de självständiga sparbankerna. Här kommer förvaltningsrådets starkare roll att göra gruppen tätare. Förvaltningsrådets nya organ, presidiet förenar och strukturerar aktörerna att gå i samma takt till förmån för sparbankernas kunder”, kommenterar Laesterä.

Förvaltningsrådet har 22 medlemmar. Dess uppgift är att övervaka centralinstitutets förvaltning som vilar på styrelsens och verkställande direktörens ansvar som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för samt att centralinstitutets verksamhet sköts sakkunnigt och omsorgsfullt i enlighet med andelslagslagen och centralinstitutets och sammanslutningens intresse.

Förvaltningsrådets särskilda uppgift är att upprätthålla och främja det interna samarbetet. Förvaltningsrådet fastställer också på förslag av styrelsen Sparbanksgruppens verksamhetsprinciper, strategi, principer för kapitalutvärdering, andra allmänna styrningsprinciper samt de principer för den bankspecifika styrningen som det solidariska ansvaret förutsätter.

Ytterligare information lämnas av:

Eero Laesterä,
Ordförande för förvaltningsrådet för Sparbanksgruppens centralinstitut
0400 735 772

Kalevi Hilli
Ordförande för Sparbanksförbundets styrelse
040 551 1402

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 23 lokala Sparbanker samt Sparbankscentralen som finns i Vallgård i Helsingfors. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Sparbanksgruppen har ca 1400 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.