Följ Sparbanksgruppen i Finland

Att bli rik ät inget som intresserar finländarna – hellre pengarna i madrassen än i arbete

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2017 08:00 CET

Finländarna är inte intresserade av att placera eller spara, visar den riksomfattande Sparbarometern 2017 som Sparbanksgruppen låtit göra. Fastän man ser ljusare på framtiden för den egna ekonomin upplever en stor del att det största hindret för att spara är den svaga personliga ekonomin. Samtidigt är ändå 68 procent av dem som börjat spara eller placera nöjda med sitt beslut.

Den Sparbarometer 2017 som sparbankerna låtit göra målar upp en dyster bild av finländarnas inställning till de olika formerna för placerande och sparande: intresserar inte. Inte ens i fråga om de mest kända formerna är intresset stort: en ägarbostad som placeringsform intresserar vara 38 procent av dem som svarade och ett traditionellt sparkonto intresserar 35 procent. Att spara i aktier intresserade å sin sida bara 21 procent.

Det svaga intresset för att placera och spara syns också i de summor som används för det. Av dem som svarade sparar eller placerar 70 procent mindre än 100 euro i månaden. Här ingår den 18 procent som inte sparar överhuvudtaget. Bland dem som börjat spara eller placera är ändå saken klar: 68 procent är ganska eller mycket nöjda med sitt beslut.

– Här har nog också bankerna orsak att se sig i spegeln. Delvis orsakas bristen på intresse säkert av det sviktande förtroendet för bankerna, men samtidigt berättar resultaten i barometern också att vi inte har kunnat prata om att spara och placera så att folk förstår. Den personliga ekonomin varierar förvisso men det är vår uppgift att tillsammans med kunden hitta en sparform som passar just den kunden. Att spara och placera är ändå något som alla kan göra, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Osäkerhet om den egna ekonomin förhindrar sparandet

Nyheterna om att ekonomin har gått upp återspeglar sig också i Sparbarometern: när 24 procent av dem som svarade år 2014 trodde att den egna ekonomin skulle bli bättre under de följande 12 månaderna så hade andelen år 2017 ökat till 37 procent. 

Trots de positiva ekonomiska nyheterna och de växande förväntningarna upplevde de som svarade att de största hindren att spara är faktorer som hör ihop med den egna ekonomiska situationen. Av dem som inte har sparat och inte tänker börja spara angav hälften små inkomster som orsak.

Delvis kan oviljan att placera och spara bero också på att man inte känner de olika formerna att spara och placera. Många känner till sparkonto och ägarbostad, men till exempel i fråga om börsaktier angav 60 procent av dem som svarade att känner placeringsformen bara lite eller inte alls.

– Vi vill hjälpa folk att förstå ekonomiska frågor. Tillsammans kan vi skingra rädslorna och fördomarna kring placeringar och sparande. En öppen diskussion leder till bättre förståelse, betonar Sparbanksgruppens chefsekonom Timo Vesala.

Sparbankens Sparbarometer genomfördes i september 2017 som internetintervjuer. I intervjuerna deltog 1599 personer i åldern 18–69 år i olika delar av landet.

Ytterligare information lämnas av:

Verkställande direktör Tomi Närhinen

tomi.narhinen@saastopankki.fi

Tfn +358 40 72 43 896

Chefsekonom Timo Vesala

timo.vesala@saastopankki.fi

+358 50 53 20 702

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.