Följ Sparbanksgruppen i Finland

Bostadsmarknaden i Finland är inte på väg mot överhettning

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2017 07:00 CEST

Handeln med begagnade bostäder via mäklare ökade i Finland under januari–maj med mindre än 1 % jämfört med året innan.

Handeln med begagnade bostäder via mäklare ökade i Finland under januari–maj 2017 med mindre än 1 procent jämfört med året innan. Skillnaderna från ort till ort är dock till och med överraskande stora. Finansinspektionens planer på att skärpa regleringen genom att göra villkoren för lånetaket strängare kan redan ha gjort det svårare att köpa en egen bostad till exempel för dem som köper sin första bostad.

– Det finns inga tecken som helst på en överhettning på bostadsmarknaden i Finland. I handeln med begagnade bostäder är skillnaderna från ort till ort exceptionellt stora, men sett över hela landet har antalet bostadsaffärer ökat med mindre än 1 procent, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

– I Helsingfors gjordes det 3 procent fler bostadsaffärer under våren än under motsvarande period i fjol. I Esbo och Vanda ökade antalet bostadsaffärer måttligare än i huvudstaden. En stad som har överraskat mycket positivt är Rovaniemi där det såldes cirka 9 procent fler bostäder fram till utgången av maj jämfört med i fjol. I Åbo ökade antalet bostadsaffärer med inte mindre än cirka 13 procent.

– Att handeln med begagnade bostäder ökar långsammare än väntat kan bero på många olika faktorer.

I april i år inföll det till exempel fler helgdagar än i fjol. Det kan vara orsaken till att det gjordes 15 procent färre bostadsaffärer än i april 2016. En del av efterfrågan har också förskjutits till nybyggnationen som har återhämtat sig. Nybyggnationen är livligare än på över 25 år, säger Rantanen.

En skärpning av regleringen kan ha långtgående följder för Finland

– Även Finansinspektionens antydningar om ett behov av ökad regeringen och planer på att skärpa lånetaket kan ha påverkat utvecklingen på bostadsmarknaden. Det kan hända att det redan är svårare att få bolån och en egen bostad för dem som köper sin första bostad, säger Rantanen. – Personer som inte får det positiva lånebeslut de har önskat sig styrs till marknaden för hyresbostäder. Många av dem väljer att hyra en ny eller nästan ny bostad som ägs av en bostadsfond och lägger sina drömmar om en egen bostad på hyllan.

– Jag ser risker med denna trend och anser att det nu är dags att börja tala öppet om dem. En skärpning av regleringen kan leda till att vår nationalförmögenhet styrs till utländsk ägo, säger Rantanen.

– I Finland har nationalförmögenheten traditionellt alltid funnits i bostäder, fastigheter och skog. Antalet hyresbostadsfastigheter som ägs av bostadsfonder ökar i snabb takt över hela Finland. Utländska investerare är naturligtvis intresserade av fastigheter med hög nyttjandegrad och sådana kommer att säljas till dem även framöver. Är det så vi vill ha det?

– Vi anser att det vore klokare att behålla vår nationalförmögenhet i finländsk ägo, säger Rantanen. – Särskilt nu då det ekonomiska läget och sysselsättningsläget, dvs. de största tillväxtdrivande faktorerna på bostadsmarknaden, för första gången på länge är positiva, ser vi inget behov av att skärpa regleringen.

– Reglering bör användas under ytterst noggrant övervägande för att styra marknaden, säger Jukka Suominen, vd för Västra Nylands Sparbank. – Orsakssambanden på marknaden är mångfacetterade och det går inte alltid att göra en tillförlitlig bedömning av de indirekta effekterna av en reglering. Förändringar som åstadkoms genom reglering är dessutom sällan bestående.

Handeln med begagnade bostäder kommer att växa med 2–3 procent i år

– Totalt sett verkar bostadsmarknaden att fortsätta sin positiva utveckling hos oss. Vid sidan av handeln med nybyggda bostäder som ser ut att nå rekordsiffror kommer även handeln med begagnade bostäder via mäklare enligt vår bedömning att växa snabbare i höst än under våren, med 2–3 procent. Priserna på begagnade bostäder kommer också att stiga i Finland i år med i genomsnitt 1,5–2 procent, säger Jukka Rantanen.

Vid frågor, ta kontakt:
Jukka Rantanen, vd, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.