Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen, men risken för stora marknadsrörelser har ökat

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2015 06:13 CEST

Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen ännu till slutet av detta år, men risken för stora marknadsrörelser har ökat.

Korrigeringsrörelsen efter det kraftiga aktierallyt i början av året gör inte direktören för förmögenhetsförvaltning Petteri Vaarnanen nervös.

Enligt Sp-Fondbolags direktör för förmögenhetsförvaltning Petteri Vaarnanen har utvecklingen på aktiemarknaden varit kraftigare än väntat i början av året. Också på räntemarknaden var avkastningen exceptionellt god det första kvartalet. 

- Den mest betydande överraskningen i början av året var den positiva effekt Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitik hade på investeringsmarknaden. På basis av avkastningen kan man konstatera att omfattningen av de penningpolitiska åtgärderna var t.o.m. överraskande stor. Aktieavkastningen har i Europa varit exceptionellt god och fastän året inleddes på en väldigt låg räntenivå har räntenedgången ändå varit mycket kraftig.

Enligt Vaarnanen har rörelserna på marknaden motsvarat Sp-Fondbolags syn men rörelsernas kraftighet har överraskat en aning. 

- Centralbankernas åtgärder stör den normala prissättningen av risker på marknaden vilket innebär att man måste se på marknadsrörelserna på ett nytt sätt.  I värsta fall kan detta leda till exceptionella rörelser på investeringsmarknaden.

Bubbla eller inte?
Som helhet sett har aktieplaceringar varit ett gott investeringsobjekt. Vaarnanen påminner om att den lägre avkastningen på amerikanska aktier kompenseras av att dollarn blivit starkare.

- Värderingsnivåerna på aktiemarknaden har väckt mycket diskussion och farhågan för en eventuell börsbubbla oroar många investerare. Vår syn är ändå att aktieplaceringar trots den senaste tidens korrigeringsrörelser proportionellt sett ger den bästa avkastningen. Det finns ändå allt skäl att förbereda sig på kraftiga rörelser på marknaden, såsom den snabba ränteuppgång vi sett de senaste veckorna. ECB har förbundit sig till en stimulerande penningpolitik för en lång tid framåt och vi tror att räntorna inom kort kommer att sjunka tillbaka till den lägre nivån. Vi ser heller inget omedelbart hot om en fallande trend på aktiemarknaden.

Enligt Vaarnanen är det viktigaste när man ska bilda Sp-Fondbolags marknadssyn att identifiera de faktorer som styr hur avkastningen på investeringsmarknaden utvecklas, av vilka den viktigaste de senaste åren har varit den stimulerande centralbankspolitiken och den rikliga likviditet som den medfört. På den praktiska nivån förvaltas fonderna mycket aktivt och omsättningen är snabb, påminner han.

- Våra kunder har den senaste tiden spridit sina placeringar mera än tidigare och placerat i  globala ränte- och aktiemarknadsfonder. Med de aktie- och räntefonder som investerar i Finland är fortfarande populärast.

Euron försvagas ytterligare
När det kommer till ekonomin ser Vaarnanen att euron kommer att fortsätta att bli svagare och att det stöder den ekonomiska tillväxten i Europa på lång sikt. I USA leder återhämtningen av arbetsmarknaden till att lönerna stiger vilket kommer att förbättra inflationsutsikterna. Centralbanken i USA kommer ändå att noggrant följa med hur ekonomin utvecklas som helhet. Enligt Vaarnanen kommer USA:s centralbank att vid behov skjuta upp höjningen av styrräntan till nästa år.

- En betydande riskfaktor är enligt oss den långsammare tillväxten och låga inflationen i Kina. Kinas centralbank har redan reagerat på detta men utmaningarna är fortfarande stora. Riskfaktorer har förknippats till läget på tillväxtmarknaderna som helhet vilket har tagit sig uttryck i form av lägre avkastning än på de mera utvecklade marknaderna. Investerarnas intresse för tillväxtmarknaderna har ändå ökat den senaste tiden.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.