Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Den nya Sparbanksgruppen inledde starkt

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 04:00 CEST

Sparbanksgruppens år 2015 har börjat mycket starkt sett till resultatet. Gruppens resultat det första halvåret uppgick före skatt till 49,0 miljoner euro och växte med 6,2 procent jämfört med jämförelseperioden (1.1–30.6.2014). Sparbanksgruppens balansräkning var 9,2 miljarder euro 30.6.2015, en ökning med 9,6 % från förra årets slut. Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbankgruppen inledde sin verksamhet 31.12.2014.*

Rapportperiodens resultat
Sparbanksgruppens resultat före skatt för det första halvåret uppgick till 49,0 miljoner euro och 31,6 % av omsättningen (46,2 milj. euro, 39,4 %). Sparbanksgruppens resultat före skatt ökade med 6,2 procent jämfört med jämförelseperioden.

Rapportperiodens vinst var 40,9 miljoner euro (37,9 milj. euro). Omsättningen under rapportperioden uppgick till 155,1 miljoner euro och ökade jämfört med jämförelseperioden med 5,8 procent.

Bankverksamhetens resultat före skatt ökade med 7,6 % och var 34,6 miljoner euro (32,1 milj. euro). Resultatet förbättras särskilt av att räntenettot, nettointäkterna från placeringsverksamheten och övriga rörelseintäkter ökade. Räntenettot var 62,6 miljoner euro (58,6 milj. euro), vilket var en ökning på 6,7 procent. Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade 22,3 procent till 18,9 miljoner euro (15,5 milj. euro).

Sparbanksgruppens affärsverksamhet växte bra både i fråga om kreditgivning och inom tjänster för sparande. Lån och fordringar på kunder uppgick till 6,1 miljarder euro (5,6 md euro), vilket var en ökning med 8 procent från året innan. Sparbanksgruppens insättningar av kunder uppgick till 5,9 miljarder euro (5,8 md euro), vilket innebar en ökning på 1,2 procent.

Kapitalförvaltnings- och livförsäkringssegmentets resultat före skatt var 20,7 miljoner euro (14,7 milj. euro). De fondkapital som gruppens kapitalförvaltningsfunktion förvaltar ökade med 33,1 % och uppgick i slutet av rapportperioden till drygt 1,4 miljarder euro. Också för livförsäkringsrörelsen har början av året varit exceptionellt lyckat både i fråga om premieinkomsten och om placeringsverksamheten. Premieinkomsten ökade med 106 procent från jämförelseperioden och uppgick till 93,4 miljoner euro. Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade med 61,6 procent och var 31,8 miljoner euro.

Sparbankernas sammanslutning har en stark kapitalstruktur. Den totala kapitalbasen var 852,5 miljoner euro (814,3 miljoner euro), av vilket kärnprimärkapitalets andel var 806,7 miljoner euro (737,6 miljoner euro). Sparbankernas sammanslutning hade en kapitaltäckningsgrad på 19,1 % (18,6 %) och kärnkapitaltäckningsgraden var 18,0 % (16,9 %).

Gruppen växer kraftigt och går i rätt riktning
Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri påminner om att Sparbanksgruppen gjorde sitt bästa delårsresultat genom tiderna. Framgångar nåddes i alla områden av affärsverksamheten i fråga om såväl tillväxt, resultat som gruppens utvecklingssatsningar.

‒ Den nya Sparbanksgruppen har under början av året fortsatt att bygga sin konkurrenskraft och stärka sina verksamhetsförutsättningar. Vi vill ge de finländska konsumenterna och företagarna ett konkurrenskraftigt och smidigt alternativ att sköta sina finansiella ärenden vid sidan av de stora aktörerna. Vår verksamhet står också på stadig grund. Spabanksgruppens resultat, kapitaltäckning och kapitalbuffertar är i gott skick och våra risker är mycket måttliga.

Enligt Kämäri har Sparbanksgruppen den senaste tiden satsat betydligt på att utveckla gruppstrukturen, stärka konkurrensförmågan och utveckla de elektroniska tjänsterna med bevarande av det nuvarande servicenätverket.

‒ Våra kunder uppskattar service och de har varit mycket nöjda med Sparbankernas verksamhet. I våras öppnade vi återfinansieringskanaler till de internationella kapitalmarknaderna och därför har Sparbanksgruppen en mycket god förmåga att säkra våra kunders och blivande kunders finansieringsbehov. Vi fortsätter att utveckla gruppens konkurrenskraft för våra kunders bästa.

*Utöver den officiella bokslutsinformationen ger vi ekonomisk tilläggsinformation om Sparbanksgruppen under tiden innan sammanslutningen inledde sin verksamhet. Den ekonomiska tilläggsinformationen är en sammanställning av de godkända och reviderade boksluten i de bolag som ingår i Sparbanksgruppen och den har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som det officiella IFRS-bokslutet. 

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.