Följ Sparbanksgruppen i Finland

För den som planerar byta bostad är de ekonomiska utsikterna fortfarande positiva

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 07:00 CEST

För Sb-Hem har det första kvartalet år 2018 varit en betydande tid av tillväxt. Handelsvolymen för begagnade bostäder har vuxit hela 21 % jämfört med året innan. I mars gjorde bolaget sitt alla tiders rekord när över 300 bostäder såldes. Bolaget har för tillfället också ett rekordantal bostäder till försäljning.

– Enligt Kiinteistönvälitysalan keskusliittos färska bostadsmarknadsmeddelande håller bostadshandeln på att mattas av och handelsvolymen ska ha sjunkit klart jämfört med första kvartalet 2017, konstaterar Sb-Hems verkställande direktör Jukka Rantanen. – Hos oss går affärerna bra. Antalet objekt har ökat och förlängningen av försäljningstiderna syns på sin höjd i de allra minsta bostäderna. Regionala skillnader finns förstås och polariseringen har förstärkt dem ytterligare.

– Bostadsinvesterarna tycks ha blivit försiktigare, vilket kan återspegla sig i antalet bostadsköp. Jämförelseperioden för ett år sedan var också mycket stark. De här faktorerna kan förklara varför bostadsmarknaden svalnade i början av året, säger Sparbanksförbundets chefsekonom Timo Vesala. Det är ändå för tidigt att tala om en nedåtgående trend.

Sänkningen av lånetaket torde sätta fart på vårens och försommarens bostadshandel

– Man ska inte dra för långt gående slutsatser om en avmattning av bostadshandeln på basis av några månader, betonar Timo Vesala. – Ur den vanliga bostadsbytarens synvinkel ser den ekonomiska situationen och förhållandena fortsättningsvis goda ut. Konsumenternas förtroende är på en nästan rekordhög nivå. Utbudet på arbete har förbättrats, antalet sysselsatta fortsätter att växa och de totala inkomsterna ökar snabbare än på åratal.

– Tillsvidare menar vi att det på nationell nivå är fråga om en liten andhämtningspaus varefter volymen på bostadshandeln igen börjar öka eller åtminstone hålls på samma goda nivå som ifjol, säger Vesala. – Visst har minskningen i handelsvolymen under början av året varit så betydande att takten de kommande månaderna borde öka klart, annars blir vi tvungna att ändra vår syn på bostadsmarknadens utveckling.

– Att lånetaket sänks från och med den 1 juli kommer sannolikt att sätta fart på bostadshandeln under våren och försommaren, tror Jukka Rantanen. – För en positiv utveckling talar också det att vi eftersom osäkerheten i fråga om konjunkturerna har ökat i Europa, ganska lugnt kan utgå från att de låga räntorna fortsätter långt in i framtiden. Åtminstone borde vi de följande åren ha en god konjunkturutveckling i Finland.

Många orsaker till hushållens försiktighet

– Amorteringsfriheten på bolånen åren 2015–2016 kan ha spelat en stor roll för slutet på recessionen. De kan fortfarande påverka också den nuvarande situationen på bostadsmarknaden, konstaterar Timo Vesala.

– Amorteringsfriheten möjliggjorde för sin del att konsumtionen ökade i det svaga konjunkturläget, påminner Vesala. Också efter att amorteringsfriheten hade upphört fortsatte konsumtionsutgifterna att öka kraftigt, men för att finansiera dem tog man allt mera också konsumtionskrediter. Hushållens skuldbörda har de senaste åren ökat klart vilket nu kan ta sig uttryck i en försiktighet när man fattar beslut om stora investeringar.

– En stabilisering sker ändå redan nu. För första gången det här decenniet ökar den totala lönesumman snabbare är hushållens konsumtionsutgifter, säger Timo Vesala. – För Sb-Hem ser läget allt ljusare ut och vi tror att den lilla svackan i bostadshandeln under början av året är tillfällig, fortsätter Jukka Rantanen.

– Kanske sportlovet och påsken hade sin egen inverkan på den överraskande nedgången i det totala antalet bostadsköp i mars, påminner Rantanen om till slut.

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 60 kontor i Finland. 

www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.