Följ Sparbanksgruppen i Finland

När det blir dyrare att bo på hyra är det lockande att placera i en bostad

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2015 05:12 CEST

En bostad passar förutom för eget boende också som långvarigt placeringsobjekt.

Det är populärt att placera i bostäder eftersom de känns som konkreta, stabila placeringsobjekt som är lätta att förstå sig på, säger Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

- Säkerhet – det vill vi alla ha omkring oss. Folk tycker om att deras största egendom är tryggt placerad så att den ger stabil avkastning och pengarna tillbaka. Med ränta.

Grundidén är enligt Toivanen enkel: man köper en bostad och hyr ut den. Och om man tar lån för köpet kan man dra av räntor i beskattningen. Hyresintäkterna kan räcka till amorteringarna på lånet vilket betyder att det i praktiken är hyresgästen som betalar lånet. En eventuell värdeuppgång kan dessutom ge en kännbar extra avkastning.

- Att placera i bostäder har blivit vardagligare, något som allt flera gör. På intresset inverkar den på sina ställen överhettade hyresmarknaden: ju högre hyror desto intressantare för placerarna.
Toivanen påminner om att hyrorna har stigit klart mera än konsumentpriserna. Samtidigt har det också blivit allt mera lockande att köpa en första bostad. 

- Hyresmarknaden vilar på sina ställen på en osund grund. Delvis på grund av det allmänna ekonomiska läget. Å andra sidan har det svårare ekonomiska läget drivit dem som funderar på att köpa en första bostad till hyresmarknaden.

Vad ligger bakom populariteten?
Det finns många orsaker till att det nu är populärt att placera i bostäder. En finns i Frankfurt: Europeiska centralbanken har garanterat rekordlåga låneräntor. De som har tagit bolån har gnuggat händerna men för insättarna har läget varit kärvare. Traditionellt har finländarna velat ha en stor reservfond för sämre tider, också av historiska skäl, men nollräntorna har ändrat bilden. De som är ute efter någon form av avkastning har sökt sig till antingen aktie- och fondmarknaden – eller till bostadsmarknaden.  

- Enligt vår uppskattning kommer det i år, liksom i fjol att göras över 60 000 bostads- och fastighetsaffärer på den finländska bostadsmarknaden. Folks planer på att köpa bostad har hållits på en hyfsad nivå med beaktande av det allmänna ekonomiska läget. Vi väntar oss att priserna i år ska sjunka med 0,5–2 procent i strukturomvandlingsområdena men i de största marknadsområdena har priserna redan börjat svänga en aning uppåt.

På bostadsmarknaden har det inte skett några drastiska omvälvningar sedan 1990-talet, påminner Toivanen.

- Jag kan inte komma på någon möjlig kris som skulle kunna sänka medelpriserna med låt oss säga 20 procent. Däremot hör mindre variationer på 2–7 procent till marknadsekonomin.

Vad driver marknaden?
Bostadsmarknaden har de senaste åren upplevt en strukturändring: det är stor efterfrågan på mindre bostäder och på stora och dyrare bostäder är efterfrågan mera begränsad. I huvudstadsregionen har placerarna den senaste tiden uttryckligen varit intresserade av gamla bostäder som är i gott skick.

Enligt Toivanen beaktar bostadsplaceraren några centrala megatrender. 

- I Finland är urbaniseringen ännu liten jämfört med övriga Europa – därför kommer flyttningsrörelsen till städerna att fortsätta. Här kan välmående orter som tillhandahåller tjänster i regionerna och vissa landskapscentra och städer väcka placerarnas intresse.

Toivanen påminner om att det i Finland årligen byggs färre än 25 000 nya bostäder, fastän behovet egentligen är 40 000. Befolkningen ökar bl.a. till följd av invandringen. Samtidigt blir befolkningen äldre och singelhushållen flera. 

- Jag önskar att Finland får ett bättre sysselsättningsläge och att bostäder av rätt storlek byggs på rätt ställen i landet. Till exempel i Helsingforsregionen finns det ett hot: när bostadsmarknaden svänger uppåt hotar prisutvecklingen att skena iväg eftersom nybyggnationen släpat efter befolkningsökningen.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Antti Toivanen, Sb-Hem

GSM 050 3175 777 eller e-post antti.toivanen@spkoti.fi

Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen och den har på fyra år vuxit kraftigt. Bolaget som verkar enligt franchising-modellen betjänar kunder på över 55 verksamhetsställen på olika håll i Finland. Kedjan sysselsätter nu över 150 personer. www.spkoti.fi

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.