Följ Sparbanksgruppen i Finland

Nya Sparbanksgruppen går med stark kapitalbasen och framgångsrik in i år 2015

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2015 08:00 CET

För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Sparbanksgruppens bankverksamhetssegment visade ett resultat på 73,2 miljoner euro före skatt och kapitalförvaltnings- och livförsäkringssegmentets resultat före skatt var 1,8 miljoner euro.

Sparbanksgruppens affärsverksamhet hade en god tillväxt i såväl tjänsterna för kreditgivning som för sparande. Utlåningen till kunder ökade 6,6 % och uppgick till 5,6 miljarder i slutet av året (5,3 miljarder euro). Sparbanksgruppens inlåning från kunder uppgick till 5,8 miljarder euro (5,6 miljarder euro), en ökning på 3,5 %. De fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar ökade under året med 26,2 % och uppgick i slutet av året till 1,2 miljarder euro (0,9 miljarder euro). Livförsäkringsverksamhetens försäkringsbesparingar var 404,4 miljoner euro (314,8 miljoner euro), en ökning på 28,5 %.

Sparbankernas sammaslutning har en stark kapitalstruktur. Den totala kapitalbasen var 814,3 miljoner euro, av vilken kärnprimärkapitalets andel var 737,6 miljoner euro. Sparbankernas sammanslutning hade en kapitaltäckningsgrad på 18,64 % (19,63 %) och kärnkapitaltäckningsgraden var 16,88 % (15,75 %).

Talen framgår av Sparbanksgruppens bokslutskommuniké som publicerades i dag och som finns på Sparbankens webbplats på adressen www.sparbanken.fi/sijoittajasuhteet.

Sparbanksgruppen har bevisligen Finlands bästa kundupplevelse och mycket nöjda kunder. När man till det lägger god resultatform, stark kapitaltäckning och måttliga risker kan Sparbanksgruppen gå in i år 2015 med tillförsikt. Trots de ekonomiska utmaningarna i Europa och Finland tror vi att Sparbanksgruppens resultat 2015 kommer att vara minst på samma nivå som 2014. Bedömningen baserar sig på den nuvarande synen på hur ekonomin kommer att utvecklas, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.


*Utöver den officiella bokslutsinformationen erbjuder vi ekonomisk tilläggsinformation om Sparbanksgruppen för tiden innan sammanslutningen inledde sin verksamhet. Den ekonomiska tilläggsinformationen omfattar Sparbanksgruppens konsoliderade bokslut för hela räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 samt hela jämförelseperioden 1.1–31.12.2013. Den ekonomiska tilläggsinformationen har uppgjorts som en sammanställning av de till Sparbanksgruppen hörande bolagens och sammanslutningarnas godkända och reviderade bokslut och den har uppgjorts enligt samma redovisningsprinciper som det officiella konsoliderade IFRS-bokslutet. 

Ytterligare information lämnas av:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222

www.sparbanken.fi/saastopankkiryhma

Sparbanksgruppen består av 25 Sparbanker som bildar sammanslutningen, Sparbanksförbundet som är centralinstitut samt de dotter- och intressebolag som sparbankerna äger, sådana är bl.a. Sparbankernas Centralbank Finland, Sb-Livförsäkring, Sp-Fondbolag och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem.

Vi erbjuder finländarna tjänster för betalning, finansiering, sparande och placering, bostadsbyte och försäkring. Sparbanksgruppen har 476 000 kunder och ca 1 200 anställda på olika håll i landet.

Sparbanksgruppen, Befästningsvägen 9,  PB 68 02601 Esbo

fornamn.tillnamn@saastopankki.fi    www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.