Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Optimism bland kreativa yrken, pessimism i säkerhetsbranschen när det kommer till den egna ekonomin

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 06:15 CET

Resultaten i Sparbankens undersökning Så sparar Finland 2016 granskades i år också för olika yrkesgrupper samt pensionärer och studerande. Undersökningen som genomfördes för sjunde gången besvarades av nästan 3 000 finländare.

Av alla som svarade trodde en majoritet att den egna ekonomin blir bättre eller åtminstone hålls oförändrad de följande 12 månaderna. Särskilt optimistiska var man inom de kreativa yrkena (18 %) och på en mera måttlig förbättring trodde man mest inom fastighetsförmedling och byggbranschen (40 %). Att läget förblir oförändrat antog man oftast bland pensionärerna (58 %). I den andra ändan av skalan var den största gruppen de som jobbar i säkerhetsbranschen. Av dem trodde var tionde (11 %) att deras ekonomi kommer att försämras klart.

Av dem som trodde ett deras ekonomi kommer att förändras väntade sig varannan att det beror på förändringar i arbetssituationen eller inkomsterna. I den kreativa branschen trodde hela 71 procent det.

Långsiktig ekonomisk planering populärast i byggbranschen

Långt in i framtiden i planeringen av den egna ekonomin såg man särskilt i byggbranschen. Där gjorde en dryg trededel (38 %) planer över två år framåt i tiden. Av dem som inte alls planerade sin ekonomi (12 %) verkade var femte (22 %) i säkerhetsbranschen. Hälften motiverar saken med att inkomsterna och utgifterna alltid är de samma och andra halvan erkänner att det är oföretagsamhet som gör att de inte planerar.

Mest hinder för att spara och placera mera hade de som studerar. Av dem angav 77 % att det berodde på deras livssituation där inkomsterna var mindre än normalt. Finansbranschen hade flest sådana som inte hade några hinder alls (42 %).

Företagarna sparar mest per månad

Bland dem som sparar regelbundet var de studerande den minsta gruppen men också av dem lyckades 60 procent spara någonting varje månad. Allmännast var regelbundet sparande i finansbranschen (94 %). Där fanns också flest som sparade mera än 100 euro (72 %). De aktivaste spararna från 400 euro uppåt fanns bland företagarna (23 %) och åtta procent av dem sparade över tusen euro i månaden.

När orsakerna till att spara efterfrågades var den populäraste orsaken att spara för sämre tider. Trygghet inför överraskande situationer sökte man mest inom kreativt arbete (40 %) minst åter inom jord- och skogsbruk (10 %) som å sin tur var i topp (39 %) när man ser till den näst vanligaste orsaken, dvs. viljan att bli förmögen och öka det ekonomiska oberoendet.

I finansbranschen litar man på fonder

Bland spar- och placeringsprodukterna var sparkonto och fondplaceringar de vanligaste. Båda användes mest i finansbranschen (79 % och 85 %). På mark eller skog litade man mest i jord- och skogsbruksbranschen (45 %) och på frivillig pensionsförsäkring bland fastighetsmäklarna (43 %). Aktier var populärast bland representanter för byggbranschen och investeringsbostäder och investeringsfastigheter bland företagarna.

I alla grupper sparade man i första hand till sig själv men många gav också till närstående. Till barnen sparade framför allt fastighetsmäklarna (47 %) och till makan/maken de som jobbade i byggbranschen (35 %). När det gällde att spara till barnbarnen var pensionärerna flitigast. Av dem sparade var fjärde (27 %) till dem.

Pensionärer vill inte ta lån

De populäraste låneformerna var bolån och kreditkortens kreditegenskaper. Varannan av dem som svarade hade använt dem. De största antalen fanns hos fastighetsmäklarna. Av dem hade 70 procent bolån och kortkredit använde likaså 70 procent. Studielån var vanligast, som man kan vänta sig, bland dem som studerar (83 %).

Mest negativa till att ta lån var pensionärerna. Av dem försökte 53 % undvika att ta lån och kredit ända in i det sista. I säkerhetsbranschen var det bara 6 procent som tänkte så. Vanligast är inställningen att bolån och studielån är ok men annars försöker man undvika att ta lån. Särskilt de studerande tänkte så (53 %). Att ta lån med de nuvarande räntenivåerna och marginalerna ansågs, om inkomsterna är regelbundna, smart särskilt i säkerhetsbranschen (39 %).

Sparbankens undersökning Så sparar Finland genomfördes i september-oktober 2016. I undersökningen var bland annat följande yrkesgrupper representerade: pensionärer, fastighetsmäklare, människor i kreativa yrken, personer inom jord- och skogsbruk, personer i undervisnings-, utbildnings- och träningsbranschen, studerande, personer i byggbranschen, hälsovårdsbranschen och säkerhetsbranschen samt företagare.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sp-Hypoteksbank Abp,Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1200 anställda på olika håll i Finland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.