Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2014 07:00 CEST

Bostadsmarknaden har stampat på stället de senaste månaderna. Bostadspriserna har sjunkit till och med i huvudstadsregionen. På marknaden förekommer ändå signaler som tyder på att handeln håller på att bli livligare. När särskilt priset på stora bostäder har sjunkit den senaste tiden har finländarna nu ett utmärkt läge att öka sin boenderymlighet.

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2014 07:00 CET

”Det färska beslutet om social- och hälsovårdsreformen och den pågående kommunreformen kan leda till att den regionala tudelningen på bostadsmarknaden fördjupas. Redan nu är den finländska bostadsmarknaden regionalt uppdelad i tillväxtcentra och glesbygdsområden med utflyttningsöverskott.

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2014 13:58 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Sparbankerna 2013: ekonomiskt starka mot fördjupat samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2014 08:00 CET

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012: • Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent • Kapitaltäckning 21,6 procent • Inlåning +3,7 procent • Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent • Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2014 10:30 CET

Sparbankernas representanter sammanträdde i dag den 23 januari 2014 i Helsingfors på Sparbanksförbundets extra stämma för att fatta ett av de mest betydande besluten i gruppens historia. De fattade beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker, att godkänna verksamhetsprinciperna för den samt att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen.

6 700 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2013 08:00 CET

6 734 personer deltog i Sparbankernas omröstning om detta års vinstmedel. Ett varmt tack till alla er som var med! Vårt mål på 5 000 personer överskreds igen klart. Den lyckliga vinnaren av prissumman på 1 000 euro lottades den 10 december.

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2013 08:00 CET

Sparbankerna har beslutat intensifiera sitt samarbete. Bankernas förvaltningsorgan fattade sina beslut under november. Nästa steg är att Sparbanksgruppen ansöker om koncession för den tätare strukturen av Finansinspektionen. Målet är att börja som en ännu starkare bankgrupp i början av 2015. Den nya Sparbanksgruppen bildas av 25 ekonomiskt starka, lokala och självständiga Sparbanker.

En stark och lokal Sparbank i Sydösterbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2013 10:00 CET

Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker förhandlar om att gå samman. Bankernas styrelser har undertecknat ett intentionsavtal med avsikten att ytterligare stärka den framtida sparbanks­verksamheten i Närpes, Kristinestad, Bötom och Kaskö genom grundande av ett gemensamt sparbanksaktiebolag, Närpes Sparbank Ab.

Sparbanksgruppens januari-september: Sparbanksgruppens rörelsevinst bättre än väntat

Sparbanksgruppens januari-september: Sparbanksgruppens rörelsevinst bättre än väntat

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2013 08:00 CET

Sparbankerna gjorde ett bättre resultat än väntat. Samtidigt har våra resultatförväntningar för hela året svängt. Ännu i resultatöversikten för januari-juni trodde vi att gruppens resultat för 2013 skulle bli en aning svagare men nu väntar vi oss att det förbättras märkbart. Vi bedömer att rörelseresultatet för 2013 stiger till ca 75 miljoner euro (67,1 milj. euro 2012) d.v.s. över 10 %.

 Nu är det modernt att spara, bostäder och fonder intresserar

Nu är det modernt att spara, bostäder och fonder intresserar

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 08:00 CET

Sparbankens Sparbarometer 2013: Allt flera finländare sparar eller planerar att börja spara och samtidigt har de summor vi sparar per månad stigit och intresset för olika spar- och placeringsformer ökat. Särskilt investeringsbostäder och fonder lockar allt mera. Detta framgår ur Sparbankens Sparbarometer som genomfördes i september-oktober.

Sociala medier till hjälp - Sparbankerna förverkligar människors önskningar

Sociala medier till hjälp - Sparbankerna förverkligar människors önskningar

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2013 08:30 CET

Sparbankerna ger folk äkta inflytande på de sociala medierna. Vem som helst kan påverka ansvarsfullt i de sociala medierna och rösta hur Sparbankerna ska använda sina vinstmedel.

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2013 07:00 CEST

”Bostadsmarknaden i Finland präglas av en kraftig regional differentiering. I Helsingfors ligger priserna på en helt egen nivå jämfört med vilket annat marknadsområde som helst. Riksomfattande prisstatistik ger därför en vilseledande bild av prisutvecklingen på den finländska bostadsmarknaden”, bedömer Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2013 08:01 CEST

”Finland har fallit i en grop. Förra veckan fick för första gången på länge positiva ekonomiska siffror från eurozonen men oss nådde vändningen ännu inte. Vi är ändå hoppfulla. Vi tror att Finland lyckas ta sig upp igen senast i slutet av året”, bedömer Sparbanksgruppens marknadsstrateg Miska Kuhalampi.

Sparbanksgruppen ska bli ännu starkare

Sparbanksgruppen ska bli ännu starkare

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2013 08:00 CEST

Regleringen av finansbranschen som gradvis förnyas 2015–2019 stramar betydligt åt de finländska bankernas verksamhetsmöjligheter. Den är särskilt sträng mot bankernas inbördes fordringar och skulder och innehåller bl.a. höga likviditetskrav. Sparbanksgruppen har därför i god tid förberett sig för förändringarna.

Kunderna deltog i planeringen av Sparbankens nya kontor

Kunderna deltog i planeringen av Sparbankens nya kontor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2013 07:45 CEST

De flesta av oss sköter sina bankärenden på andra ställen än i banken. Banken besöker vi sällan. Men när vi gör det ska allt fungera. Att kontoret är prydligt och angenämt är självklart. De gör det inte besöket unikt för det krävs något annat. Vi vill förnya Sparbankens kontor ur kundens synvinkel. Målet är att kunderna i Sparbanken kan sköta sina ärenden som det passar dem bäst.

Sparbankernas Bank Ab:s samarbetsförhandlingar slutförda

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 12:09 CEST

Sparbankernas Bank Ab:s samarbetsförhandlingar har slutförts och som resultat av dem sades 11 anställda upp. I banken arbetar i fortsättningen 16 personer.

Kirsi Autiosalo har utnämnts till Sparbanksförbundets riskhanteringsdirektör

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2013 08:00 CEST

Ekonomie magister Kirsi Autiosalo (42) har utnämnts till Sparbanksförbundets riskhanteringsdirektör från och med 20.5.2013. Autiosalos uppgift är att leda och koordinera Sparbanksförbundets riskhantering med målsättningen att främja Sparbankernas och Sparbanksgruppens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar.

Sparbankens försäkringar nu snabbt och enkelt i nätbutiken

Sparbankens försäkringar nu snabbt och enkelt i nätbutiken

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2013 13:02 CEST

Sparbanksgruppen har öppnat en nätbutik för försäkringar. Sparbankens försäkringar erbjuder kunderna en helt ny försäkringsupplevelse. Du kan skaffa försäkringar för dig och din familj när det passar dig bäst. Du vet hela tiden vilka försäkringar och hur omfattande skydd du håller på att skaffa – och vad de olika alternativen kostar. Nu lönar det sig att utnyttja introduktionsförmånen!

Sparbankernas Bank Ab inleder samarbetsförhandlingar

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2013 14:05 CEST

Sparbankernas Bank Ab (tidigare Itella Bank Ab) inleder samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. Syftet med förhandlingarna är att minska antalet anställda med 11–13 personer. Banken sysselsätter för tillfället 29 personer.

Köpet av Itella Bank slutfört

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 14:04 CEST

Sparbankerna och Itella Abp har idag genomfört den aktieaffär som avtalades i mars och med vilket Sparbankerna köper Itella Bank Ab:s hela aktiestock av Itella Abp. Sparbankernas förvaltningsorgan har godkänt affären I och med affären får banken namnet Sparbankernas Bank Ab och Itella Banks 29 anställda övergår i Sparbankernas Banks tjänst som gamla arbetstagare.