Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbankens nya Sb-Försäkring: personlig service på nätet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Sparbankerna har till ny skadeförsäkringspartner valt Suomen Vahinkovakuutus Oy. Bolaget erbjuder Sparbankerna skräddarsydda försäkringstjänster enligt den s.k. white label-modellen och Sparbankerna säljer försäkringarna under namnet Sb-Försäkring i enlighet med sitt eget varumärke.

Sb-Försäkring är en tjänst som fungerar på nätet och erbjuder en försäkringstjänst som är mera transparent än sedvanligt. Jämförelsen av försäkringar, vad de täcker och villkoren presenteras tydligt så det är lätt för kunderna att bilda sig en uppfattning om vilka risker de vill skydda sig mot. När man kan undvika bl.a. överlappande försäkringar blir prissättningen mera rättvis och det totala priset förmånligare.

Till urvalet hör alla de vanligaste skadeförsäkringstjänsterna som personkunderna behöver, såsom hem-, fordons-, båt-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Sb-Försäkring inleder sin verksamhet våren 2013.

”Vår partner är ett helt nytt försäkringsbolag. Med deras hjälp kan vi erbjuda Finlands modernaste försäkringstjänster. Att räkna och jämföra priser är sällsynt enkelt till exempel hemma i den egna soffan. Vill man ha hjälp finns telefontjänsten, en kanal för diskussion på nätet i realtid (chat) och e-posten. Tjänsten förenar alltså näthandelns enkelhet med den för Sparbanken karakteristiska personliga servicen”, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”En försäkringstjänst förstärker vår ställning som en aktiv utvecklare av nättjänster på det finländska finansfältet. I september lanserade vi som första bank i Finland en ekonomihanteringstjänst för kunderna i nätbanken (Ekonomivakten) och i slutet av året erbjuder vi våra personkunder den första versionen av mobilnätbanken som blir en av de bästa i landet.”

Suomen Vahinkovakuutus Oy är en föregångare i det finländska skadeförsäkringsfältet. Bolaget profilerar sig som en producent av skräddarsydda försäkringstjänster för samarbetsparter såsom Sparbankerna. Suomen Vahinkovakuutus ägs av POP Bankgruppen för vilken försäkringarna produceras under varumärket POP Vakuutus. Bolaget fick verksamhetstillstånd av Finansinspektionen i början av 2012.

Sparbankernas samarbete med Lokalförsäkring upphörde tidigare i år när Lokalförsäkring och Tapiola gick samman. 

Ytterligare information:

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Suomen Vahinkovakuutus Oy:s verkställande direktör Pasi Puntari, tfn 0400 429 106, pasi.puntari@suomenvahinkovakuutus.fi

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.