Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2013 08:00 CET

Sparbankerna har beslutat intensifiera sitt samarbete. Bankernas förvaltningsorgan fattade sina beslut under november. Nästa steg är att Sparbanksgruppen ansöker om koncession för den tätare strukturen av Finansinspektionen. Målet är att börja som en ännu starkare bankgrupp i början av 2015.

Den nya Sparbanksgruppen bildas av 25 ekonomiskt starka, lokala och självständiga Sparbanker. Förnyelsen ger gruppen bättre förutsättningar att utmana konkurrenterna och växa i enlighet med sin strategi. Sparbankerna bygger en sammanslutning som baserar sig på Sparbankernas styrka – de är lokala och fattar besluten självständigt och snabbt samt ger den bästa personliga servicen.

”Sammanslutningen övervakar och styr Sparbanksgruppens likviditet och kapitaltäckning men blandar sig inte i Sparbankernas lokala kundverksamhet. Vår sammanslutning blir en sammanslutning av självständiga Sparbanker, inte en centralstyrd koncern”, betonar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Den verksamhetsmodell vi valt garanterar en så stor slagkraft som möjligt när regleringen inom finansbranschen ändras. För våra kunder betyder förnyelsen kännbara fördelar: förmånligare lån, bättre insättningsräntor och tjänster i toppklass bl.a. för att hantera sin ekonomi”, konstaterar Kämäri.

”Under nästa år förstärker vi vår ställning på penning- och kapitalmarknaden. Vår grupp står redan på en stabil ekonomisk grund. Genom att förena våra krafter blir vi en betydelsefullare påverkare i finansbranschen”, säger Kämäri.

”Den största fördelen är att varje Sparbank får samma fördelar som en stor aktör. Ur myndigheternas och investerarnas synvinkel blir gruppen en helhet som har en kapitaltäckning och en likviditet. På så sätt frigör vi det egna kapitalet och likviditeten fullt ut för den verksamhet som betjänar våra kunder.”

I anslutning till förändringen blir Sparbanksförbundet gruppens centralinstitut. Besluten om centralinstituten torde fattas vid förbundets extra stämma i januari 2014.

”Den 191-åriga Sparbanksgruppen är Finlands äldsta bankgrupp och den tänker fortsätta med bankverksamheten i minst 200 år till. Vi tänker även i framtiden vara den bästa möjliga bankpartnern för de finländska kunderna”, säger Kämäri.

I den nya gruppen ingår (i storleksordning enligt balansräkningen 9/2013, miljoner euro):

1. Säästöpankki Optia 1164,6
2. Liedon Säästöpankki 796,8
3. Aito Säästöpankki 612,9
4. Nooa Sparbank 595,4
5. Västra Nylands Sparbank 589,4
6. Lammin Säästöpankki 421,1
7. Someron Säästöpankki 388,6
8. Huittisten Säästöpankki 346,5
9. Närpes Sparbank 258,4
10. Helmi Säästöpankki 247,6
11. Avain Säästöpankki 234,7
12. Eurajoen Säästöpankki 200,2
13. Säästöpankki Sinetti 195,1
14. Kvevlax Sparbank 159,2
15. Kalannin Säästöpankki 156,1
16. Ekenäs Sparbank 147,8
17. Mietoisten Säästöpankki 133,0
18. Ylihärmän Säästöpankki 129,9
19. Myrskylän Säästöpankki 129,3
20. Sysmän Säästöpankki 83,6
21. Kristinestads Sparbank 80,7
22. Suomenniemen Säästöpankki 75,1
23. Pyhärannan Säästöpankki 39,8
24. Yttermark Sparbank 33,3
25. Kiikoisten Säästöpankki 23,0
  Sparbanksgruppen totalt 7242,1

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri; tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi.

Till Sparbanksgruppen hör 30 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy