Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbanksgruppen gjorde sitt bästa resultat i sammanslutningens historia

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2018 08:00 CET

Sparbanksgruppen bokslutskommuniké 1.1–31.12.2017

Sparbanksgruppens resultat för skatt förbättrades med 26,7 procent och balansräkningen ökade med 8,7 procent. År 2017 startade flera projekt vars syfte är att göra Sparbanken till en allt mera kundnära och effektiv bank.

Sparbanksgruppens resultat före skatt år 2017 uppgick till 88,2 miljoner euro, vilket är 18,6 miljoner euro mera än 2016 års resultat (69,6). Räkenskapsperiodens vinst var 71,9 miljoner euro (57,2), av vilken Sparbanksgruppens ägares andel var 70,4 miljoner euro (56,4).

– Resultatet var enligt oss gott framför allt i en situation då vi satsade så mycket på långsiktiga strategiska åtgärder. Med de här projekten som bygger framtidens Sparbank utvecklar vi bl.a. kundupplevelsen, den operativa effektiviteten och riskhanteringen, kommenterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Tomi Närhinen.

Totalt ökade Sparbanksgruppens rörelseintäkter till 282,2 miljoner euro (245,4). En ökning sågs i räntenettot, provisionsintäkterna, intäkterna från investeringsverksamheten samt nettointäkterna från livförsäkringsrörelsen. Som motvikt tärde kostnaderna, som ökat sedan året innan, på ökningen av resultatet. Framför allt personal- och ICT-kostnaderna ökade. Gruppens balansräkning var i slutet av år 2017 11,3 miljarder euro (10,4).

Digitaliseringen av tjänsterna driver på det lyckade kundmötet

Kundnöjdheten är en av Sparbanksgruppens viktigaste interna prestationsmätare och enligt den mätaren ligger Sparbanken i topp i branschen. Ett lyckat kundmöte kallas Sparbanksupplevelse och en stor del av de strategiska projekten stöder den på ett eller annat sätt.

– Framtidens Sparbanksupplevelse är ännu personligare. När de dagliga ärendena digitaliseras kan våra sparbankirer på kontoren koncentrera sig på att betjäna våra kunder allt bättre, summerar Närhinen.

Under räkenskapsperioden växte de tillgångar som Sparbanksgruppen förvaltar betydligt och Sparbankens fonder var mycket framgångsrika på marknaden. Det fondkapital som Sparbanksgruppen förvaltar uppgick i slutet av år 2017 till 2,4 miljarder euro (1,9) vilket var 21 procent mera än året innan.

Också den andra grundpelaren för bankverksamheten dvs. finansieringen av privat- och företagskunder låg på en god nivå. Det viktigaste produktområdet i utlåningen är bostadsfinansieringen, där Sparbanksgruppen växte lönsamt och snabbare än marknaden. Särskilt positivt i utlåningen är den ytterst jämna ökningen av räntenettot som fortsatt redan i flera år.

Franchisingbolaget Sb-Hem Ab som lyder under Sparbanksgruppen och koncentrerar sig på fastighetsförmedling såg sin omsättning öka med 13,3 procent, vilket var klart snabbare än bostadsmarknaden.

Ytterligare information lämnas av:

Tomi Närhinen

Verkställande direktör

tfn 040 724 3896

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.